MR8404 - Systemsikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/50 HJELPEMIDD
Arbeider 50/50 ALLE

Faglig innhold

Teknologiske systemer blir mer komplekse og autonome, noe som skaper utfordringer for sikker drift. Faget fokuserer på sentrale begreper og metoder for å utvikle, verifisere og opprettholde sikkerheten i kritiske systemer. Faget retter seg mot teknologiske systemer, men menneskelige og organisatoriske faktorer dekkes også.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført faget skal studentene være i stand til å forstå systemsikkerhetsteori og bruke systemteknikk-metoder for å oppnå sikker drift av tekniske systemer. Studentene skal ha oversikt over state-of-the-art og utfordringer innenfor forskningsområdet, og tilpasse dette til deres ph.d.-prosjekter.
Ferdigheter: Studenten skal kunne:
-Forstå innholdet av essensielle begreper og kunne bruke metoder i systemsikkerhetsteori og systemteknikk (systems engineering) for å analysere og modellere sikre og bærekraftige teknologiske systemer. Systemer med autonom funksjonalitet vil være sentrale her, dersom det er relevant for studentene som tar faget.
-Forstå og utvikle avansert risiko- og vedlikeholdsstyring, herunder integrasjon og gjennomføring.
-Utvikle sikkerhets- og vedlikeholdsindikatorer for å kontrollere operasjonell sikkerhet.
Generell kompetanse: Studentene skal kunne skrive et paper som danner grunnlag for en vitenskapelig konferanseartikkel eller tidsskriftsartikkel som kan inkluderes i kandidatens PhD-avhandling. De skal også kunne presentere og diskutere utfordringer og ideer til videre forskning innenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, presentasjoner, vitenskapelig skriving og publisering, selvstudium. Minst 3 studenter må melde seg opp i faget for at faget skal undervises. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Faget undervises på engelsk dersom engelskspråklige studenter tar faget.

Kursmateriell

En oversikt over relevant pensumlitteratur deles ut ved undervisningsoppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/50 HJELPEMIDD
Høst ORD Arbeider 50/50 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 50/50 HJELPEMIDD
Vår ORD Arbeider 50/50 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.