course-details-portlet

MR8404 - Systemsikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Teknologiske systemer blir mer komplekse og autonome, noe som gjør risikoanalyse og sikker drift mer utfordrende og krevende. Faget fokuserer på sentrale begreper og metoder for å analysere, verifisere og opprettholde sikkerheten i avanserte og kritiske systemer. Faget retter seg mot teknologiske systemer, men menneskelige og organisatoriske faktorer dekkes også.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført faget skal studentene være i stand til å forstå og anvende systemsikkerhetsteori og metoder for å oppnå sikker drift av tekniske systemer. Studentene skal ha oversikt over state-of-the-art og utfordringer innenfor forskningsområdet, og tilpasse dette til deres ph.d.-prosjekter.
Ferdigheter: Studentene skal kunne:
-Forstå innholdet av essensielle begreper i systemsikkerhet og systemteknikk.
-Anvende systemsikkerhetsmetoder, inkl. STAMP/STPA og CAST, for å analysere og modellere sikre og bærekraftige teknologiske systemer. Systemer med autonom funksjonalitet vil være sentrale her, dersom det er relevant for studentene som tar faget.
-Kunne utvikle avanserte risikomodeller til bruk i dynamisk risikokontroll og med integrert maskinlæring.
-Utvikle sikkerhets- og/eller vedlikeholdsindikatorer for å kontrollere operasjonell sikkerhet.
Generell kompetanse: Studentene skal kunne skrive et paper som danner grunnlag for en vitenskapelig konferanseartikkel eller tidsskriftsartikkel som kan inkluderes i kandidatens PhD-avhandling. De skal også kunne presentere og diskutere utfordringer og ideer til videre forskning innenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, presentasjoner, vitenskapelig skriving og publisering, selvstudium. Minst 3 studenter må melde seg opp i faget for at faget skal undervises. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Faget undervises på engelsk dersom engelskspråklige studenter tar faget.

Kursmateriell

En oversikt over relevant pensumlitteratur deles ut ved undervisningsoppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Drift og vedlikeholdsstyring
  • Sikkerhetsteknikk
  • Vedlikeholds- og risikoanalyse
  • Driftsteknikk
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Marin teknologi
  • Risikoanalyse
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU