TMR4555 - Sikkerhet og driftsledelse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler á 3.75 stp. Obligatorisk modul er "Driftsteknikk - anvendt risikoanalyse". Den andre modulen, "Analyse og modellering av sikre og bærekraftige marine systemer og ressurser", bør velges om det er relevant for prosjekt - og masteroppgaven.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for fordypningsområdet "Sikkerhet og driftsledelse".

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Lærebøker, kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4705 7.5 01.09.2007 31.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.