course-details-portlet

TMR4555 - Sikkerhet og driftsledelse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler á 3.75 stp. Informasjon blir gitt før starten av 9. semester.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for fordypningsområdet "Sikkerhet og driftsledelse".

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Mer om vurdering

For å bestå emnet må to moduler (3.75 SP hver) være individuelt bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) må begge tema gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Lærebøker, kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Sikkerhetsteknikk
  • Driftsteknikk
  • Marin teknologi
  • Risikoanalyse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU