Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Forskningsaktiviteten er hovedsaklig knyttet til fisk og marine råstoffer. Innen fiskekjemi er forskningen fokusert på protein- og lipidkjemi knyttet til foredling av fisk og endringer i fiskekvalitet.

Karakterisering av egenskaper til muskelproteiner og enzymer er et viktig område. Marine lipider er også et viktig forskningsfelt, særlig fokusert på stabilitet og lipidoksidasjon. Vi studerer innflytelsen av ulike parametre som er viktige for fiskens kvalitet, slik som effekt av stress på kvalitet og holdbarhet til fisk. Vi ser også på effekt av ulike lagringsregimer på kvalitet til fisk og marine produkter (frysing, tineng, salting, superkjøling, ..). Mange ulike metoder - både tradisjonelle fysikalsk-kjemiske metoder og moderne instrumentelle metoder anvendes. Karakterinsering av marine biprodukter med hensyn på økt utnyttelse av dette råstoffet er også et viktig felt.

Undervisning:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner