BT3125 - Sjømat, trygghet og helseeffekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Dette emnet vil gi studentene en oversikt over helserisikoer knyttet til sjømat inkludert identifisering, karakterisering og behandling av risikoer (HACCP). Relevante biologiske og kjemiske farer knyttet til sjømat vil bli presentert, inkludert patogene bakterier, biogene aminer, virus, parasitter, akvatiske biotoksiner og miljøgifter. Kvantitative mikrobiell økologi, matematisk modellering og programvare for å evaluering og styring av biologiske riskikoer i foredling av distribusjon av sjømat helt fram til forbruker. Kvantitative effekter av sjømat på human helse vil bli presentert og evaluert sett i lys av både biologi til råstoffene og forbrukeradferd.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studenten være istand til å foreta risikovurdering og - styring samt risk- nytte vurdering knyttet til sjømat, foredling, emballering, distribuering og forbruk. Studenten skal være istand til å identifisere hvordan ulike foredlings- og distribusjonsparametre vil virke inn på sikkerhet og helseeffekter til sjømat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Emnet undervises på engelsk, og eksamen vil kun bli gitt på engelsk. Emnet gis som elæring, forelesningene vil bli gitt som podcasts og det vil være et webmøte hver uke for å diskutere innhold i forelesningene og diskutere øvingene som er gitt i tilknytning til forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT2115 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 15.12.2017 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.