course-details-portlet

TBT4125 - Næringsmiddelkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 20/100 A
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Kjemi, biokjemi og funksjon til viktige komponenter i næringsmidler: karbohydrater, lipider, proteiner, fargestoffer, aromastoffer, vitaminer, mineraler og vann. Nærmere omtale av viktige næringsmidler, herunder kjøtt, fisk, melk, melkeprodukter, egg og vegetabilier. Næringsmiddelmikrobiologi - forråtnelse, matbårne sykdommer. Toksiner, tungmetaller. Tilsetningstoffer, næringsmiddelkonservering, forskrifter. Sensorisk analyse. Betydning av dette for bærekraftig utnyttelse og prosessering av råstoffer. Kosthold og ernæring.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten ha:

  • K1: Kunne gjøre rede for egenskaper og reaksjoner til karbohydrater, lipider og proteiner ved lagring og prosessering av mat og hvordan disse influerer på kvalitet/egenskaper til næringsmidlene. Gjøre rede for betydning av vann til stabilitet og kvalitet til næringsmidler.
  • K2: Kunne gjøre rede for de viktigste stoffklassene som påvirker farge og smak i mat og kjenne viktige kilder til vitaminer og mineraler i mat og hvordan disse påvirker andre sider av kvaliteten på mat. Kunne gjøre rede for vekstbetingelser for viktige patogener i mat og forholdsregler for å unngå matinfeksjoner/-forgiftninger. Kunne gjøre rede for kilder for viktige klasser av skadelige stoffer i mat samt begrepet HACCP.
  • K3: Kunne forklare hvilke prosesser som skjer ved lagring av muskelvev og hvordan disse virker inn på kvaliteten.Ha kunnskap om ulike metoder i sensorisk analyse og forstå muligheter og begrensninger i de ulike metodene.
  • K4: ha kunnskap om og kunne bruke regelverket for næringsmidler.
  • F1: Kan sette seg inn i relevant litteratur innen et valgt tema og presentere dette i form av en poster
  • F2: kan presentere og forklare resultater oppnådd på labben
  • G1: kan jobbe selvstendig og i grupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger + selvstudium (160t), obligatoriske lab.øvinger (10t), rapporter (20t), plakatpresentasjon (5t), ekskursjoner til næringsmiddelbedrifter (5t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet er basert på skriftlig avsluttende eksamen (80 %) og en rapport (20 %). Ved gjentak kan kandidaten velge bare gjenta skriftlig avsluttende eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4030 7.5
TBT4155 2.5 HØST 2011
MATV2001 3.7 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU