course-details-portlet

BT3121 - Marine ressurser - forskning og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Studentene vil få innsikt i ny forskning og utvikling knyttet til marine ressurser, inkludert utvikling av nye produkter, framskritt innen teknologi og prosessering, nye analytiske teknikker for bestemmelse av kvalitet. De vil få et holistisk syn på de mange aspektene som virker inn på prosessering og håndtering av sjømat, helt fra fangstområde til utvikling av marine produkter og den effekten disse produktene har på menneskekroppen når de spises. Nyheter innen prosessering og optimalisering, robotikk og automatisering dekkes også, tekniske framskritt innen analyse av kvalitet, nyheter innen produktutvikling inkludert 3D printing fra marine ressurser, prosessering av fiskeproteiner og peptider, farer med micro-plastics i de marine næringskjedene, marine bioaktive forbindelser i tillegg til karakterisering, prosessering og produktutvikling av marine råstoff og underutnyttede sidestrømmer

Læringsutbytte

Etter å ha tatt kurset skal studenten kunne:

Beskrive de nyeste utviklingene innen teknologisk, prosesserings- og produktutvikling av marine råstoff

Identifisere og beskrive de viktigste prosesseringstrinnene og deres effekt på kvalitet og trygghet til marine produkter

Identifisere sidestrømmer og underutnyttede råstoff fra marine ressurser

Diskutere mulige produktutviklinger fra underutnyttede råstoff fra marine ressurser

Diskutere og gjøre en kritisk vurdering av miljømessige og helseeffekter på marine produkter slik som introduksjon av mikro-plast i næringskjeden osv.

Demonstrere kjennskap til de nyeste trendene innen produktutvikling knyttet til marine ressurser slik som 3D-printing, prosessering av fiskeprotein osv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Emnet undervises på engelsk. Emnet gis som elæring, forelesningene vil bli gitt som podcasts og det vil være et webmøte hver uke for å diskutere innhold i forelesningene og diskutere øvingene som er gitt i tilknytning til forelesningene.

Mer om vurdering

Skriftlig rapport.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT3120 7.5 HØST 2021
BIA1001 2.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU