BT3115 - Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 40/100 ALLE
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Studentene vil få en oversikt over fiskeri og akvakulturindustrien i verden, og mer detlajert i de nordiske landene. Innen fiskeri vil temaene inkludere relevante arter, næringskjeder; fiskesesonger; funksjon av fiskeutstyr, optimal bruk, påvirkning av fiskekvalitet; fiskefartøy; initiell fiskeprosessering på land eller til sjøs: håndtering av biprodukt; reguleringer, kvoter og internasjonale avtaler; strukturelle endringer i fiskeindustrien og bærekraftig fiske.

Læringsutbytte

Behovet for fiskt og sjømat i verden øker. Dette kan enten høstes fra havet ved tradisjonell fiske, eller produseres gjennom akvakultur. Dette er komplekse systemer og produksjoner som kan forstyrre hverandre og det omliggende miljøet. Målet med kurset er å gi studentene den nødvendige basisinformasjonen om fiskeri og akvakultur. Studentene skal være i stand til kritisk evaluering av faktorer som er viktige for en bærekraftig vekst i industrien. En student som har tatt kurset skal være i stand til å:
- diskutere fordeler og ulemper ved de to primære produksjonssystemene for sjømat; fiskeri og akvakultur.
- diskutere viktige faktorer for å opprettholde en bærekraftig fiskeri- og akvakulturindustri

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid. Emnet undervises på engelsk, og eksamen vil kun bli gitt på engelsk. Emnet gis som elæring, forelesningene vil bli gitt som podcasts og det vil være et webmøte hver uke for å diskutere innhold i forelesningene og diskutere øvingene som er gitt i tilknytning til forelesningene.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60 %) og semesteroppgave (40 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 40/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 19.12.2017 09:00 D150
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.