course-details-portlet

TBM4281 - Grunnleggende trafikkteori og transportanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teorier og terminologi for analyser innen trafikkavvikling, trafikksikkerhet og transportetterspørsel.

Introduksjon til beregningsmetoder for å finne etterspørsel etter transport, for alle transportformer og reiseformål.

Beregninger og analyser av trafikkavvikling og trafikksikkerhet i vegsystemet.

Dette er et grunnleggende emne som påfølgende veg- og transportrelaterte emner bygger på.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Firetrinnsmetodikken for beregning av transportetterspørsel
 • Trafikkavviklingsteori
 • Prinsipper for trafikkregulering, herunder Signalregulering
 • Trafikksikkerhet og risiko knyttet til vegtransport
 • Omfang, årsaker og konsekvenser av trafikkulykker

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Gjennomføre grunnleggende etterspørselsberegninger etter transport
 • Gjennomføre kapasitetsberegninger for trafikk på strekninger og i kryss
 • Dimensjonere faseplaner i signalanlegg
 • Gjennomføre analyser av ulykkessted og valg av trafikksikkerhetstiltak

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Beherske bruk av regneark
 • Tolke fagrelevant informasjon fra ulike datakilder og analyser
 • Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter.

Pensum blir oppgitt ved kursstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

For å få ta eksamen kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvinger. Karakter settes ved skriftlig eksamen som teller 100%. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kortere notater på engelsk eller norsk. Forelesningsmateriell og øvingsoppgaver.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniørvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU