course-details-portlet

TBM4382 - Analysemetoder for veg og transport

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Innhenting, registrering, behandling, analyse og tolkning av veg- og transportrelaterte data.

Bruk av programmering og statistiske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Ulike kilder til veg- og transportrelaterte data
 • Metoder for registrering og innsamling av egne data
 • Metoder for behandling og analyse av data
 • Regelverk knyttet til innsamling og håndtering av data

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Hente inn data fra eksisterende kilder
 • Gjennomføre egen datainnhenting
 • Anvende relevante analysemetoder, og tolke og presentere analyseresultat
 • Programmere i Python eller tilsvarende
 • Benytte statistisk programvare som SPSS eller tilsvarende

Generell kompetanser

Studenten kan:

 • Vurdere gyldighet og pålitelighet av datakilder og analyseresultat
 • Presentere og forklare analyseresultater på en oversiktlig og forståelig måte
 • Gjennomføre innsamling og behandling av data i henhold til regler, krav og etiske retningslinjer
 • Løse oppgaver både selvstendig og som del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gjennomgående prosjektarbeid

Mer om vurdering

Eksamen 70%

Prosjekt 30%

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 28.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 9
Høst ORD Oppgave 30/100

Utlevering
23.10.2023

Innlevering
21.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU