course-details-portlet

TBM4382 - Analysemetoder for veg og transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Innhenting, registrering, behandling, analyse og tolkning av veg- og transportrelaterte data.

Bruk av programmering og statistiske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Ulike kilder til veg- og transportrelaterte data
 • Metoder for registrering og innsamling av egne data
 • Metoder for behandling og analyse av data
 • Regelverk knyttet til innsamling og håndtering av data

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Hente inn data fra eksisterende kilder
 • Gjennomføre egen datainnhenting
 • Anvende relevante analysemetoder, og tolke og presentere analyseresultat
 • Programmere i Python eller tilsvarende
 • Benytte statistisk programvare som SPSS eller tilsvarende

Generell kompetanser

Studenten kan:

 • Vurdere gyldighet og pålitelighet av datakilder og analyseresultat
 • Presentere og forklare analyseresultater på en oversiktlig og forståelig måte
 • Gjennomføre innsamling og behandling av data i henhold til regler, krav og etiske retningslinjer
 • Løse oppgaver både selvstendig og som del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gjennomgående prosjektarbeid

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU