Bakgrunn og aktiviteter

 

Associate professor at NTNU, Department of Ocean Operations and Civil Engineering, Ålesund

Researcher in SAMCoT and FATICE from 2018 to 2019.

Adjunct Associate Professor at University Centre in Svalbard 2015-2018.

Postdoctoral Fellow at the Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT) centre at the Department of Civil and Transport Engineering since November 2015.

Masters degree from the department of Structural Engineering and SIMLab at NTNU (Fragmentation of metallic materials during impact).

PhD from the department of Civil and Transport Engineering and SAMCoT (Force and response estimation of bottomfounded structures prone to ice-induced vibrations)

Main fields of research

  • Structural dynamics
  • Force and response identification
  • Structural health monitoring
  • Ice-induced vibrations
  • Ice-structure interaction

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner