course-details-portlet

BYGA2361 - Konstruksjonsdesign 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper av stål- og betongkonstruksjoner.

Stål:

Torsjon i stålstaver. Plateknekking og tverrsnittsklassifisering. Vipping av bjelker og platebærer. Andre-ordens effekter i slanke søyler. Dimensjonering av bjelke-søyler. Sveiste forbindelser.

Betong:

Heft og forankring. Deformasjoner, svinn, kryp og risskontroll i bruksgrensetilstanden. Andre ordens effekter. Introduksjon til betongemeent.

Læringsutbytte

Emnet gir teoretisk grunnlag for oppførsel og dimensjonering av betong- og stålkonstruksjoner iht Eurokoder.

Emnet har følgende læringsmål:

Kunnskap:

 • Dimensjonering og kapastitetskontroll av betongelementer for aksialkraft, bøyemoment og skjærkraft i bruddgrensetilstanden.
 • Kontroll av rissvidder og nedbøyning i bruksgrensetilstanden
 • Elastisk knekking av stålplater
 • Vipping av bjelker
 • Andre-ordens effekter og oppførsel av bjelke-søyler

Ferdigheter:

 • Dimensjonere bjelker av armert betong for bøyemoment og skjærkraft
 • Dimensjonere korte søyler av armert betong
 • Beregne rissvidder og nedbøyninger av bjelker og plater
 • Beregne tverrsnittskapasitet av platebærer
 • Beregne kapasitet av bjelker for vipping
 • Dimensjonere bjelke-søyler

Generell kompetanse: Teoretisk grunnlag for analyse og dimensjonering av betong- og stålkonstruksjoner. Dimensjonering av komponenter og tverrsnitt etter Eurokoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. En del av øvinger er dataøvinger og krever bruk av dataprogram som Python/Excel.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonenseksamen i vårsemester. Skriftlig eksamen kan omgjøres til muntlig etter vurdering fra faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Berergning og dimensjonering etter Eurocode 2, Akademika forlag.

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksoner. Del 1-1: Allmene regler og regler for bygninger

Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (siste utgave), Fagbokforlaget.

NS-EN-1993 (Eurocode 3): Prosjektering av stålkonstruksjoner, Del 1-1 og 1-8.

Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Tapir.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU