course-details-portlet

BYGA2261 - Konstruksjonsdesign 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper av stål, tre og betongkonstruksjoner.

Introduksjon til Eurokode for stål, betong og trekonstruksjoner.

Betong:

Introduksjon til betong som konstruksjonsmateriale.

Betongklasser og mekaniske egenskaper.

Dimensjonering i bruddgrensetilstanden for armerte bjelker, søyler og plater under påkjenning fra aksialkraft, moment og skjærkraft.

Stål:

Introduksjon til stål som konstruksjonsmateriale.

Stålklasser og mekaniske egenskaper av konstruksjonsstål.

Beregning av tverrsnittskapasitet: Elastisk og plastisk kapasitetsberegning for tverrsnitt påkjent av normalkraft, skjærkraft og moment, samt kombinasjoner av disse.

Knekking av søyler påkjent aksiell last.

Kapasitetsberegning av bolta forbindelser.

Tre:

Introduksjon til tre som konstruksjonsmateriale.

Mekaniske og fysiske egenskaper av trevirke.

Dimensjonering av bjelker og søyler i bruddgrensetilstanden.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • forstår mekaniske egenskaper for betong,stål og tre
 • forstår grunnleggende teorier for styrkeanalyse, lastberegning og dimensjonering etter europeiske standardverket NS-EN.
 • forstår grunnleggende dimensjoneringsprinsipper og statikk

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • prosjektere enkle bygningskonstruksjoner og lage konstruksjonstegninger for hånd og ved hjelp av digitale 2D/3D verktøy.
 • evaluere kapasiteten til konstruksjonselementer i eksisterende byggverk.

Generell kompetanse: Kandidaten

 • har kompetanse til å evaluere konsekvensen av et valgt konstruksjonsdesign i bruddgrensetilstanden.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer:

 • Forelesninger og øvinger i grunnleggende dimensjonering.

Ved bruk av digitale dataverktøy

 • Øvinger på komplette digitale modeller med hensyn til tverrfaglig forståelse og innovativ kompetanse. Obligatoriske aktiviteter:
 • Obligatoriske skriftlige arbeidskrav.
 • Obligatoriske digitale øvinger 3D modellering
 • Programmering i python

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen -4 timer.

Bokstavkarakterer A til F.

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav: godkjent før eksamen.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Berergning og dimensjonering etter Eurocode 2, Akademika forlag.

NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksoner. Del 1-1: Allmene regler og regler for bygninger

Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (siste utgave), Fagbokforlaget.

NS-EN-1993 (Eurocode 3): Prosjektering av stålkonstruksjoner, Del 1-1 og 1-8.

Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Tapir.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU