course-details-portlet

BYGA2200 - Materiallære

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

 • materialenes historikk, bruksområde og oppbygging
 • mekaniske- og bestandighetsegenskaper for byggematerialene.
 • etiske og miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor byggverk

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • forstår mekaniske egenskaper for betong, stål, tre, asfalt og VA-ledningsnett materialer.
 • har grunnleggende kunnskap om materialtype til ulike konstruksjoner og formål, basert på mekaniske og termiske egenskaper og miljøpåvirkning.
 • forstår grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, funksjon og anvendelser i byggverk
 • forstår påvirkninger som fukt, temperatur og kjemikalier.
 • forstår bruk av forenklet sikkerhetsdata bla kvalitetskontroll
 • får innovativ kompetanse som bidrar til forståelse av tverrfaglig digitale løsninger. Ferdigheter: Kandidaten kan:
 • velge riktige råvarer og materialtype til ulike konstruksjoner, basert på laster og miljøpåvirkning.
 • anvende beregningsmetoder for å dokumentere materialvalg, både manuelt og ved bruk av dataverktøy
 • anvende gjeldende lovverk og dokumentasjon for byggematerialer Generell kompetanse: Kandidaten:
 • kan presentere sine resultater
 • har innsikt i gjeldende europeiske standardverket NS-EN • behersker aktuelle faguttrykk og kan samarbeide med andre fagpersoner.
 • har innsikt i grunnleggende materialegenskapene hos de mest brukte byggematerialene
 • får forståelse for etikk i byggebransjen.
 • forstår samhandling mellom produkt/material og prosjektdata ved bruk av standardbaserte digitale løsninger

Læringsformer og aktiviteter

 • forelesninger,
 • øvinger,
 • laboratorieøvinger med obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

 • Obligatoriske skriftlige arbeidskrav: godkjent før eksamen.
 • Ny og utsatt eksamen i august.
 • Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Betong, Regelverk, teknologi og utførelse, av Magne Maage

Håndbok - Laboratorieundersøkelser, Statens vegvesen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Materialer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU