course-details-portlet

BYGA2021 - Konstruksjonslære og modellering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

• statikk
• mekaniske egenskaper for betong, stål og tre.
• bestandighetsegenskaper for betong, stål og tre
• styrkeanalyser, lastberegning og dimensjonering av enkle betong-, stål- og trekonstruksjoner, herunder også forbindelser
• digitalisering og modellering
• etiske og miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor byggverk

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten:
• forstår mekaniske egenskaper for betong, stål og tre.
• forstår grunnleggende teorier for styrkeanalyse, lastberegning og dimensjonering etter europeiske standardverket NS-EN.
• forstår grunnleggende dimensjoneringsprinsipper og statikk
• får en fordypning innen digitalisering og modellering av bygg ved hjelp av digital teknologi.
• får forståelse for etikk i byggebransjen.
• får innovativ kompetanse som bidrar til forståelse av tverrfaglig digitale løsninger.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
• tegne og prosjektere enkle bygningskonstruksjoner i målestokk ved hjelp digital teknologi - 2D og 3D DAK.
• dimensjonere enkle bygningskonstruksjoner, både manuelt og ved bruk av dataverktøy.
• velge materialtype basert på laster og miljøpåvirkning.
• anvende gjeldende lovverk til prosjektering og dokumentasjon av vanlige tekniske løsninger.


Generell kompetanse:
Kandidaten:
• kan presentere sine resultater
• har innsikt i gjeldende europeiske standardverket NS-EN for prosjektering.
• behersker aktuelle faguttrykk og kan samarbeide med andre fagpersoner.
• har innsikt i grunnleggende materialegenskapene hos de mest brukte byggematerialene

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer:
• forelesninger og øvinger i statikk, lastberegning og i grunnleggende dimensjonering. Ved bruk av digitale dataverktøy
• øvinger på komplette digitale modeller med hensyn til tverrfaglig forståelse og innovativ kompetanse.
Obligatoriske aktiviteter:
• 8 obligatoriske skriftlige arbeidskrav. 2 på statikk. 2 på stål. 2 på betong. 2 på tre.
• Obligatoriske digitale øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

• Skriftlig eksamen -4 timer. Bokstavkarakterer A til F.
• Obligatoriske skriftlige arbeidskrav: godkjent før eksamen

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU