Bakgrunn og aktiviteter

Tone Pernille Østern (Dr. of Arts in Dance), med doktorgrad i dansekunst fra Theatre Academy/UniArts Helsinki, er dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk med fokus på dans ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er aktiv som kunstner/forsker/lærer, med spesiell interesse for sosialt engasjert (danse)kunst, dans i dialog med samtiden, kroppslig læring, estetisk tilnærming til læring, koreografiske prosesser, kvalitativ og post-kvalitativ forskningsmetodologi, samt veiledning.

Hun er fagseksjonslederleder for Kunstfag, kroppsøving og idrett, faglig leder av masterstudiet i kunstfagdidaktikk, underviser og veileder master- og ph.d.-studenter i inn og utland.

Hun er koreografisk leder for Inclusive Dance Company fra år 2000 (www.dance-company.no) og initierte og ledet Danselaboratoriet som en del av sitt doktorgradsarbeid i perioden 2003-09 www.danselaboratoriet.no.

Bakgrunn

Jeg etablerte meg som dansekunstner i Trondheim fra 1999, da jeg flyttet til Norge fra studier og jobb i Finland, England og Sverige. Jeg har finsk lærerutdanning (Åbo Akademi University), dans/dansepedagogikkutdanning fra Jyväskylä (Jyväskylän Yliopisto University), London (Laban Centre for Movement and Dance) og Stockholm (Dans- och Cirkushögskolan), samt doktorgrad i dansekunst fra Helsingfors (University of the Arts Helsinki).

I Trondheim etablerte jeg Inclusive Dance Company år 2000 sammen med dansekunstnerkollegaer Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea; et kompani som ble startet med særlig interesse for deltagende, utforskende og nyskapende koreografiske prosesser og produkter. Vi jobber med dans gjennom et relasjonelt kunst- og læringssyn med deltakere i alderen 0-80 år, på det frie scenekunstfeltet, i ulike skoleslag og kontekster. År 2001 startet Inclusive Dance Company Danselaboratoriet som et pilotprosjekt. Fra 2003 ble gruppen mitt doktorgradsprosjekt i dansekunst ved Teaterhögskolan i Helsingfors, samtidig som det også ble et satsningsprosjekt ved Trondheim kommunes Kulturenhet. Forsknings- og utviklingsprosjektet resulterte i doktorgradsavhandlingen Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers (2009), samt en rekke forestillinger som er dokumentert i video, bilde og tekst på www.danselaboratoriet.no.

Dette arbeidet danner den praksisbase jeg står på som professor i kunstafagdidaktikk med vekt på dans. I mitt utviklings- og forskningsarbeid som kunstfagdidaktiker er jeg særlig orientert mot fem tematiske hovedområder: a) dans i dialog med samtiden, b) kroppslig læring og undervisning, c) estetisk tilnærming til læring, d) koreografiske prosesser og e) det å forske med kunsten.

Annet

- grunnlegger og tidligere leder for Danselaboratoriet (www.danselaboratoriet.no), Danseteateret55+ og MultiPlié dansefestival (www.dansit.no).
- styreerfaring fra DansiT (Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag), Teaterhuset Avant Garden, Norske Dansekunstnere, Carte Blanche og Norsk Scenekunstbruk.
- redaksjonskomitémedlem i dansefagbladet På Spissen, fra år 2015 med ansvar for publisering av vitenskapelige artikler. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

Del av bok/rapport

  • Dahl, Thomas; Østern, Tone Pernille. (2019) Dybde//læring med overflate og dybde. Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming.
  • Østern, Tone Pernille. (2019) Kunstfag og koreografi distribuert som meningsskapende muligheter i en flerfaglig praksis. Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming.
  • Østern, Tone Pernille; Dahl, Thomas. (2019) Performativ forskning – sentrale teoretiske og analytiske begreper i boka. Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming.
  • Østern, Tone Pernille; Selander, Staffan; Østern, Maria Anna-Lena Viola. (2019) Dybde//undervisning - sanselige designteoretiske og dramaturgiske perspektiver. Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming.
  • Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen; Channells, Philip. (2019) Life-Changing Life Journeys through Artistic and Educational Inclusive Contemporary Dance Contexts. Dance and the Quality of Life.

Andre

  • Gjølme, Egil Galaaen; Østern, Tone Pernille. (2019) Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva. Universitetsavisa [Avis]. 2019-01-19.
  • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille. (2018) VIBRA - video interaksjon bevegelse rom audio - visning. VIBRA visning [Kunstnerisk og museal presentasjon] . VIBRA v/ Andreas Bergsland; Verkstedhallen, Trondheim. 2018-05-15 - 2018-05-15.
  • Bergsland, Andreas; Østern, Tone Pernille; Saue, Sigurd. (2018) VIBRA - Video Lyd Bevegelse Rom Audio. Workshop og visning [Kunstnerisk og museal presentasjon] . VIBRA v/ Andreas Bergsland; DansiT Senter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge. 2018-03-16 - 2018-03-16.
  • Bond, Karen; Østern, Tone Pernille. (2018) Book launch: Dance and the Quality of life. Panpapanpalya 2018 2nd joint dance congress of daCi (Dance and the Child International) and WDA (World Dance Alliance) Global Education and Training Network . University of South Australia; Adelaide, Australia. 2018-07-08 - 2018-07-13.
  • Burridge, Stephanie; Svendler-Nielsen, Charlotte; Østern, Tone Pernille. (2018) Book launch: Dance, Access and Inclusion Perspectives on Dance, Young People and Change. Panpapanpalya 2018 2nd joint dance congress of daCi (Dance and the Child International) and WDA (World Dance Alliance) Global Education and Training Network . University of South Australia; Adelaide, Australia. 2018-07-08 - 2018-07-13.