course-details-portlet

TVM4130 - Urbane vannsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 40/100 1 timer A
Øving 60/100 1 semestre

Faglig innhold

Faget omhandler det urbane vannsystemet over og under bakken, utfordringer og muligheter knyttet til bygging og drift. Innhold:
Modellering og systemtenkning for urbane vanndistribusjonssystemer og overvannsløsninger - programvare, databehov og innsamling, begrensninger, kalibrering og usikkerhet.
Konstruksjon og vedlikehold av urbane vannsystemer - Styrkemessig design av rør, valg av materialer, inspeksjonsteknikker, målinger, vedlikeholds- og rehabiliteringsteknikker.
Forvaltning - fra tilstand til rehabilitering, risikovurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Prinsippene for bygging og drift av urbane transportsystemer for vann og avløp.
- Prinsipper for modellering av urbane vannsystemer, inklusive kalibrering og usikkerhetsvurdering av disse modellene.
- Teknologier for bygging, rehabilitering og vedlikehold av ledningsnett for vann og avløp
- Prinsippene for tilstandsovervåkning og for måling av funksjon for urbane ledningsnett.

Ferdigheter
Studenten kan:
- Beregne vannføring og trykk i vannforsyningsnett
- Beregne vannføring i avløpsnett inklusive avskjærende ledninger
- Forstå prinsippene for systemtenkning og risikovurdering

Generell kompetanse
Studenten har kjennskap til:
- Utfordringer og muligheter ved håndtering av vannforsyning og avløpstjenester i byer
- Generelle prinsipper for kostnadseffektiv håndtering av vann og avløpsnett
- Teknikker for vedlikehold og rehabilitering av rørnettverk
- Modellering av systemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningen og oppgaver blir gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Samlet vurdering gis som et resultat av øvinger og avsluttende eksamen. Øvinger teller 60 prosent og eksamen 40 prosent. Begge delvurderinger må bestås for å få bestått karakter i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 40/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form is changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU