TVM4130 - Urbane vannsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Vann i by, og det urbane vannsystemet på og under bakken, med overvann, grunnvann og ledninger. Systembelastninger og kapasitet, trykkforhold, hydraulisk funksjonsevne, vannkvalitetsforhold, alternativsvurderinger, levetidsbetrakninger og fornyelse. Kilde- og resipientspørsmål. Hovedplaner. Integrert urban vannhåndtering. Modelltyper. Modellering av vannforsynings- og avløpssystemer. Databehov og datainnsamling. Grunnlag for dimensjonering, analysering og forvaltning av UVS-systemer. Risiko og konsekvenser. Effekter av klimaendringer. Utfordringer i kaldt klima. Overvannshåndtering. Ledningsbygging. Forvaltning. Alternativsvurderinger basert på bærekraft, miljømessige og økonomiske aspekter og risiko. Lover, forskrifter, standarder.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Prinsippene for bygging og drift av urbane transportsystemer for vann og avløp.
- Prinsipper for teknologi og håndtering av avrenning fra regn og snøsmelting
- Teknologier for bygging, rehabilitering og vedlikehold av ledningsnett for vann og avløp
- Prinsippene for tilstandsovervåkning og for måling av funksjon for urbane ledningsnett.

Ferdigheter
Studenten kan:
- Beregne vannføring og trykk i vannforsyningsnett
- Beregne vannføring i avløpsnett inklusive avskjærende ledninger
- Utføre databaserte analyser av vann og avløpsnett.

Generell kompetanse
Studenten har kjennskap til:
- Utfordringer og muligheter ved håndtering av vannforsyning og avløpstjenester i byer.
- Dataprogrammer som er tilgjengelige for beregning av vann og avløpsnett
- Generelle prinsipper for kostnadseffektiv håndtering av vann og avløpsnett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og case-studier i grupper. Undervisningen og oppgaver blir gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, ekskursjon

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5030 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 16.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.