course-details-portlet

VM8206 - Emner innen vann- og avløpssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Muntlig eksamen 50/100 E

Faglig innhold

Dette faget gir en dybdeforståelse av bærekraftanalyser mht. miljø, økonomi og samfunn for vann og avløpssystemer, inklusive ledningsanlegg, blå grønn infrastruktur og urbane vannsystemer. System modellering og hydroinformatikk for grå og grønn infrastruktur som en del av det urbane vann systemet. En dylimaendringer og urbanisering

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om bærekraftanalyser for vann- og avløpsanlegg og bruk av modeller for analyse av vann- og avløpsvannstjenester. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av ulike analysemetoder i feltet, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder på feltet. Ferdigheter: Kandidaten må beherske analysemetoder for bærekraft av løsninger for vann- og avløpsanlegg, og kunne gjøre bruk av modelleringsverktøy. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget for vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskning og utvikling resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet selvstudium, arbeidsmøter, utarbeidelse av artikkel på valgt tema. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Fagbøker og artikler samt rapporter fra nyere norske og utenlandske forskningsprogrammer etter nærmere avtale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU