course-details-portlet

VM8206 - Emner innen vann- og avløpssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Muntlig eksamen 50/100 E

Faglig innhold

Bærekraftanalyser mht. miljø, økonomi og samfunn for vann og avløpssystemer, inklusive ledningsanlegg, rensing av drikkevann og avløpsvann.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten skal ha kunnskap om bærekraftanalyser for vann- og avløpsanlegg og bruk av modeller for analyse av vann- og avløpsvannstjenester. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av ulike analysemetoder i feltet, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder på feltet.Ferdigheter:Kandidaten må beherske analysemetoder for bærekraft av løsninger for vann- og avløpsanlegg, og kunne gjøre bruk av modelleringsverktøy.Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skalkunne vurdere andres arbeid på samme nivå.Generell kompetanse:Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget for vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskning og utvikling resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet selvstudium, arbeidsmøter, utarbeidelse av artikkel på valgt tema. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program.

Kursmateriell

Fagbøker og artikler samt rapporter fra nyere norske og utenlandske forskningsprogrammer etter nærmere avtale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU