Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ødegaard, Hallvard; Østerhus, Stein Wold; Melin, Esa; Eikebrokk, Bjørnar. (2011) Technologies for the removal of natural organic matter. Handbook on Particle Separation Processes.
  • Azrague, Kamal; Østerhus, Stein Wold; Leiknes, TorOve. (2009) Development and evaluation of a new concept for drinking water treatment: The OBM-process. TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. State-of-art & Perspectives.
  • Eikebrokk, Bjørnar; Østerhus, Stein Wold; Thorvaldsen, Gøril. (2009) Modelling of NOM removal by coagulation. TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. State-of-art & Perspectives.
  • Azrague, Kamal; Østerhus, Stein Wold; Ødegaard, Hallvard. (2007) Treatment of NOM containing water by a photocatalytic – Vacuum UV reactor. Chemical Water and Wastewater Treatment IX.
  • Østerhus, Stein Wold; Eikebrokk, Bjørnar. (1994) Coagulation and corrosion control. Chemical Water and Wastewater Treatment III.

Rapport/avhandling

  • Ødegaard, Hallvard; Brandt, Jon; Liane, Svein Forberg; Østerhus, Stein Wold. (2015) Veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg. 2015. ISBN 978-82-414-0363-7.
  • Ødegaard, Hallvard; Østerhus, Stein Wold; Pott, Britt-Marie. (2015) En veiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA) - Revidert utgave av Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. 2015. ISBN 978-82-414-0360-6.
  • Ødegaard, Hallvard; Østerhus, Stein Wold; Pott, Britt-Marie. (2015) Microbial barrier analysis (MBA) - a guideline. 2015. ISBN 978-82-414-0352-1.
  • Ødegaard, Hallvard; Østerhus, Stein Wold; Melin, Esa. (2014) En veiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA) -Revidert utgave av Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. Norsk Vann rapport 203/2014. 2014.
  • Hem, Lars John; Østerhus, Stein Wold. (2008) Full-skala korrosjonstest med natriumsilikatdosering. 2008. SINTEF Rapport (SBF IN A08302).