course-details-portlet

VM8201 - Emner innen vannrensing og ressursgjenvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100 A

Faglig innhold

Emnet gir en grundigere teoretisk innføring i ulike biologiske renseprosesser for avansert vannbehandling og slambehandling enn det som gis i TVM4145 og TVM4510. Fokus er på biologiske prosesser og slambehandling - herunder; design av forskjellige biologiske reactorer, membran bioreaktorer, metoder for måling / analyse av biologiske prosesser, slambehandling (avvanningsprosesser, hygieniseringsprosesser, stabiliseringsprosesser samt termiske prosesser). Det blir lagt vekt på en dybdeforståelse av biologisk vannrensing og slambehandling og anvendelse av disse i forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha dybdekunnskap om renseprosesser for avansert vannbehandling og ressurs gjenvinning, mobilitet og transport av stoffer i naturlige og menneske-påvirkede vannsystemer. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av disse i forskningsprosjekter, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen feltet. Ferdigheter: Kandidaten må beherske sentrale renseprosesser for valg og bruk av relevante metoder for avansert vannbehandling, og anvendelse for spesifikke rensebehov. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget for vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskningsresultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i form av en series med konsentrerte seminarer / kollokvium, dersom det er 3 eller flere studenter. Er det færre, gis individuell undervisning (ledet selvstudium). Kandidatene skal gjennomføre en utredningsoppgave om et tildelt emne som skal presenteres som en paper-publikasjon og en muntlig konferansebidrag for faggruppen på instituttet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Utdrag av bøker og tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vannrenseteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU