course-details-portlet

VM8203 - Videregående vann-kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Dette kurset er ment å gi en detaljert forståelse av kjemisk kvalitet av naturlige vannkilder. Fokus vil være på redoks-forholdene i vann, grensesnittet fast stoff-løsning, karbonatsystemet, bufferkapasitet i naturlige vann, oppløsnings- og utfellingsreaksjoner relatert til vannkvalitet. Det vil bli lagt vekt på forståelse av kjemiske begrep og deres anvendelse i forskningsbaserte prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha inngående kjennskap til teori og kjemiske prinsipper som brukes for vurdering av vannkvalitet i vann- og avløpsrensing. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av kjemiske begreper i forskningsprosjekter, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder på feltet.

Ferdigheter: Kandidaten bør mestre viktige kjemiske begreper knyttet til akvatisk kjemi og å anvende disse til spesifikke behov. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget til vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskningsresultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset deles opp i 5-6 konsentrerte seminarer om det er 5 eller flere studenter. Hvis det er færre oppmeldte studenter vil individuell undervisning bli tilbudt. Studentene skal skrive rapport om et gitt emne og presentere dette for instituttets VA-gruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Kurset tilbys gitt at minst 3 studenter med relevant bakgrunn ønsker å ta det. Om du ønsker å ta kurset, vennligst kontakt emneansvarlig. Studenter som ikke er tatt opp til PhD-programmet i ingeniørvitenskap kan godkjennes av emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikler fra bøker og vitenskapelige tidsskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU