course-details-portlet

BT6010 - Resirkulerende akvakultursystemer - RAS

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

NB! Det er pr februar 2023 uklart om emnet kan tilbys våren 2024.

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet.

Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske faktorer sees i sammenheng.

Kurset dekker resirkuleringsanlegg med ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, samt marin yngel og matfisk. Kurset vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren ha:

Innsikt i de viktigste biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer.

Oversikt over de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og kunnskap om hvilke enhetsprosesser som kan brukes og prinsippet for hvordan disse virker og påvirker vannkvaliteten og hverandre.

Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk.

Ha kunnskaper nok til å kunne evaluere hvor godt de viktigste delene av et planlagt resirkuleringssystem vil virke.

Etter fullført kurs skal/kan deltakeren:

Bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling i resirkuleringsanlegg.

Etter fullført kurs skal/kan deltakeren:

Forstå faglitteratur om oppdrett og resirkuleringsanlegg på engelsk.

Kunne kommunisere godt med leverandører som designer, bygger og leverer resirkuleringssystemer og deltakeren skal ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe og bygge nye anlegg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjon og øvinger. Nettbasert prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse

Mer om vurdering

Prosjektoppgave vektes 100%. Bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Utdanning på høyskole/universitetsnivå eller realkompetanse. Kunne forstå engelsk.

Kursmateriell

Boka "Aquaculture Engineering" 2nd edition 2013 av Odd-Ivar Lekang.

Heftet "Recycling of water in hatchery production - Background Booklet for courses in recycling technology for hatchery production" 2nd edition 2017 av Fjellheim, A.J., Hess-Erga, O.-K., Attramadal, K.J.K., Vadstein, O., NIVA, NTNU, SINTEF, Marine Harvest and Scottish Sea Farms, 28 pp.

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner og utdelte forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT3210 7.5 HØST 2022
VM6010 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU