course-details-portlet

TVM4171 - Behandling av avløpsvann

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi et bredt teoretisk og praktisk fundament innen fagfeltet behandling av avløpsvann. Dette inkluderer også slambehandling. Det vil også bli gitt en oversikt over typisk sammensetning av avløpsvann og hvordan denne påvirker aktuelle behandlingsprosesser, samt hvilke utslippskrav som gjelder. I kurset gjennomgås det teoretiske grunnlaget, samt praktisk utforming og dimensjonering av prosesser for rensing av avløpsvann, inklusive fysiske-, kjemiske- og biologiske prosesser. Det fokuseres også på hvordan aktuelle prosesser kan settes sammen i et avløpsrenseanlegg for å møte dagens og framtidige utslippskrav. Det blir videre gjennomgått krav til håndtering av slam og aktuelle metoder for slambehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskaper om teori og praktisk dimensjonering og drift av renseanlegg for avløpvann. Videre skal studentene ha kunnskap om hvilke krav som stilles til utslipp av avløpsvann, og hvordan disse kravene kan møtes. Studentene skal også ha detaljkunnskaper om de relevante prosessene som kan anvendes, hvordan de kan dimensjoneres og optimaliseres, og hvordan de kan settes sammen i et renseanlegg. Studentene skal også ha kunnskap om krav til slambehandling og aktuelle slambehandlingsprosesser.

Ferdigheter

Studentene skal ha god prosessforståelse og kunne gjennomføre dimensjonering av avløpsrenseanlegg for norske og internasjonale forhold. Dette inkluderer også å kunne finne og anvende dimensjonerende verdier, samt gjøre antagelser der dette er nødvendig.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne vise dybdeforståelse innen de aktuelle prosessene, og ha god forståelse av hvordan prosessene kan settes sammen i et renseanlegg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studiegrupper og selvstudier. Obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen

Obligatoriske øvinger (godkjent/ikke godkjent)

Kursmateriell

Diverse lærebøker, forelesningsnotater og andre publikasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4126 5.3 HØST 2016
TVM4145 2.2 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100

22.05.2023 - 25.05.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU