BT3210 - Resirkulerende akvakultursystem RAS

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

Emnet vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet. Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng. Emnet vil dekke både resirkulering i ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, marin yngel, marin påvekstfisk og levende fôrorganismer. Emnet vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal få:
Innsikt i de biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer.
God kunnskap om de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og om hvilke enhetsprosesser som kan brukes, hvilke teknologiske løsninger som er tilgjengelige og prinsippet for hvordan enhetsprosessene virker, kritiske faktorer for funksjonalitet og hvordan enhetsprosessene påvirker hverandre.
Oversikt over hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk.
Kunnskaper nok til å kunne bedømme hvor godt et planlagt resirkuleringssystem vil virke, og hvor man bør begynne feilsøking dersom man har problemer med drift av et resirkuleringsanlegg.
Kunnskap om risikovurdering og handlingsplaner for drift av resirkuleringsanlegg.

Ferdigheter

Studenten skal:
Kunne bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling og tiltak i resirkuleringsanlegg.
Kunne designe, dimensjonere og drifte et enkelt resirkuleringssystem.

Generell kompetanse
Kunne kommunisere godt med industrien som designer, bygger og driver resirkuleringssystemer. Ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe og bygge nye anlegg. Ha innsikt i hva som er de viktigste faktorene ved oppstart og drift av RAS.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Prosjektoppgave, regneøving og ekskursjon.

Deler av aktiviteten vil foregå i to samlinger á 3 dager.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 19.12.2017 09:00 Storhall del 1 , Datasal 10349, bygg 10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.