Bakgrunn og aktiviteter

Roller og verv.

 • Faggruppeleder Mineralproduksjon og HMS.
 • Vitenskapelig ansvarlig for Oppredningslaboratoriet

Undervisning

 • Emneansvarlig for TGB4300 "Oppredning VK"
 • Faglærer i TGB4227 "Mineralproduksjon GK"
 • Faglærer i TGB4270 "Miljøaspekter ved mineralproduksjon"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Kleiv, Rolf Arne. (2001) An experimental method for investigating heavy metal adsorption on adsorbents possessing high acid neutralisation capacities. Kleiv, R.A. 2001: "Heavy metal adsorption on silicate tailings - A study of nepheline syenite and olivine process dusts". Doctoral thesis. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2001) Copper adsorption on selected silicate tailings as a function of pH and copper concentration. Kleiv, R.A. 2001:"Heavy metal adsorption on silicate tailings - A study of nepheline syenite and olivine process dusts". Doctoral thesis 2001:68, Norwegian University of Science and Technology. ISBN 82-471-5332-7.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2001) Heavy metal adsorption on selected silicate tailings - the effect of buffering capacity and ionic strength. Kleiv, R.A. 2001: "Heavy metal adsorption on silicate tailings - A study of nepheline syenite and olivine process dusts". Doctoral thesis 2001:68, Norwegian University of Science and Technology. ISBN 82-471-5332-7.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Shao, Lei. (2000) Copper and lead adsorption on dry tailings-The effect of buffering capacity. Mineral Processing on the Verge of the 21 Century.

Rapport/avhandling

 • Eggen, Trine; Myhre, Lars Petter; Kleiv, Rolf Arne; Amundsen, Carl; Thornhill, Maria; Kitterød, N. O.; Nævdal, Atle; Westerlund, Stig; Sørheim, Roald. (2006) Testprogram for overskudds- og restmasser som planlegges brukt til tildekking av forurensede sedimenter. 2006. ISBN 978-82-17-00014-3. Bioforsk Rapport (13).
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne; Birger, Bjerkeng; Iversen, Eigil rune; Sandvik, Knut Lyng. (2004) Characterisation of subaqueous tailings deposits at sulphide mines. 2004.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2003) Adsorptive retention of copper from acidic mine water at the disused sulphide mine at Løkken, central Norway - Initial experiments using olivine. 2003.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2002) Utluting av tungmetaller fra mettet filtermateriale basert på bark og lettklinker - Innledende undersøkelser. 2002.
 • Rokoengen, Kåre; Kleiv, Rolf Arne. (2002) GAULFOSSENS TIDLIGE HISTORIE: Snitt øst for E-6 nær den antatte gamle Foss Kirke. 2002.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2001) Heavy metal adsorption on silicate tailings - A study of nepheline syenite and olivine process dusts. 2001. ISBN 82-471-5332-7.
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne. (2000) BNN A/S Åga Processing Plant A Preliminary Site Investigation. 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne. (1999) Fra malmfunn til miljøproblem - en oversikt over virksomheten i Storwartz- og nordgruvefeltet. 1999.
 • Kleiv, Rolf Arne. (1996) Fremtidig utvikling av gruvevann i Tverrfjellet gruver. 1996.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rein, Arvid. (1996) Separering av aluminium og aluminiumoksyd fra alkalirike faser i filterkake fra tromlet og vasket saltbadkake. 1996. SINTEF Rapport (F96025).
 • Kleiv, Rolf Arne. (1995) Sanering av Tverrfjellet gruver - Situasjonsrapport 1995. 1995. NTH-rapport (1/95).

Andre

 • Hahn, Klaus M.; Lennartz, Jutta; Kleiv, Rolf Arne; Aasly, Kurt; Wotruba, Hermann; Kowalczuk, Przemyslaw. (2018) Application of optical sensor-based sorting for preconcentration of seafloor massive sulphides. 8th Sensor-Based Sorting & Control . RWTH Aachen University; Aachen. 2018-03-06 - 2018-03-06.
 • Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Kleiv, Rolf Arne; Ludvigsen, Martin; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik. (2017) Deep Sea Mining @NTNU - The MarMine project and exploration cruise to the AMOR. Kick-off IV-fakultetet, NTNU . IV-fakultetet, NTNU; 2017-02-02.
 • Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Kleiv, Rolf Arne; Ludvigsen, Martin; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik. (2017) MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf. Norsk Geologisk Vinterkonferanse 2017 . Norsk Geologisk Forening; Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo. 2017-01-09 - 2017-01-11.
 • Ellefmo, Steinar Løve; Aasly, Kurt; Kleiv, Rolf Arne; Ludvigsen, Martin; Søreide, Fredrik; Ramirez-Llodra, Eva. (2017) Subsea Mining - MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf. GeoNor ; 2017-03-21 - 2017-03-22.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2017) Bergutdanningen i Norge - Utfordringer og muligheter. Mineraler for Fremtiden . Saltens Næringsnettverk; Fauske. 2017-09-06 - 2017-09-06.
 • Snook, Ben; Drivenes, Kristian; Kowalczuk, Przemyslaw B.; Ellefmo, Steinar Løve; Kleiv, Rolf Arne; Aasly, Kurt. (2017) Initial assessment of mineralogical properties of a seafloor massive sulphide deposit at the Arctic Mid-Ocean Ridge. Underwater Mining Conference 2017 ; 2017-09-24 - 2017-09-29.
 • Tøgersen, Marte Kristine; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Kleiv, Rolf Arne. (2017) Mineralogy and texture of the Storforshei iron formation, and their effect on grindability. Process Mineralogy 17' . MEI; Cape Town. 2017-03-20 - 2017-03-22.
 • Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Juliani, Cyril Jerome; Kleiv, Rolf Arne; Ludvigsen, Martin; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik Xander. (2016) MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf. Underwater Mining Conference 2016 . International Marine Minerals Society; 2016-10-09 - 2016-10-13.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2016) Introduction to grinding and mineral liberation. Norsk Bergforenings Vårmøte . Norsk Bergforening; Trondheim. 2016-04-28 - 2016-04-29.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2015) Bemanning og utdanningstilbud ved Institutt for geologi og bergteknikk – fokus på mineralproduksjon og ressursgeologi. Norsk Bergindustris Kompetansedag . Norsk Bergindustri; Trondheim. 2015-10-14 - 2015-10-14.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2015) Realistisk bruk av restmineraler. Norsk Bergindustris Fagdag om deponi . Norsk Bergindustri; Gardermoen. 2015-11-11 - 2015-11-11.
 • Bunkholt, Ingjerd; Kleiv, Rolf Arne. (2013) The effect of trace sulphides on the whiteness and colour of micronized GCC slurries from the Axelberg calcite marble deposit. Conference in Minerals Engineering . Luleå tekniska universitet; Luleå. 2013-02-05 - 2013-02-06.
 • Larsen, Erik; Sandvik, Knut Lyng; Kleiv, Rolf Arne. (2013) Method for microflotation test work. Conference in Minerals Engineering . Luleå tekniska universitet; Luleå. 2013-02-05 - 2013-02-06.
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne. (2013) Introducing NTNU. European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, General Meeting . European Technology Platform on Sustainable Mineral Resource; Brussels. 2013-06-19 - 2013-06-19.
 • Ellefmo, Steinar Løve; Kleiv, Rolf Arne. (2011) IGBs forskningsfokus i MINFORSK. Bergindustriens Høstmøte . Norsk Bergforening; Trondheim. 2011-10-13 - 2011-10-14.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2011) HPGR - Videreutvikling og nye anvendelser. Norsk Bergforenings Vårmøte . Norsk Bergforening; Sogndalstrand. 2011-05-10 - 2011-05-11.
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne. (2010) A Brief Introduction to Mineral Processing and Deposition of Mineral Wastes. Klif informerer om miljøutfordringer ved gruvedrift . Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif); Konferansesenteret til Klif, Helsfyr, Oslo. 2010-10-18 - 2010-10-18.
 • Sandvik, Knut Lyng; Kleiv, Rolf Arne; Haug, Tove Anette. (2009) Mechanically activated minerals as a sink for CO2. The Fourth Asian Particle Technology Symposium . The Indian Institute of Metals and Minerals Engineers; New Delhi. 2009-09-14 - 2009-09-16.
 • Haug, Tove Anette; Kleiv, Rolf Arne; Munz, Ingrid Anne. (2008) Importance of particle size, specific surface area and crystallinity of mechanically activated olivine for HCl dissolution. Second international conference on accelerated carbonation for environmental and materials engineering, 1 October . University of Rome; Roma. 2008-10-01 - 2008-10-03.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2008) Olivinsand hindrar forureining. NRK [Radio]. 2008-11-13.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2008) Olivinsand hindrar forureining. NRK [Internett]. 2008-11-13.
 • Kleiv, Rolf Arne; Malvik, Terje. (2008) Bergindustriens samfunnsansvar - Et felles prosjekt mellom universitet og bransje. Norsk Bergforenings Høstmøte . Norsk Bergforening / Norsk Bergindustri; Sandefjord. 2008-08-28 - 2008-08-30.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2008) A Case Study on Effluent Treament at the Disused Løkken Sulphide Mines - Past Successes and Future Challenges. SAFEMANMIN EU FRP6 Project Workshop . BIUTEC, m.b.H., Wien for SAFEMANMIN 6th FRP SSP Project; Wien. 2008-01-17 - 2008-01-18.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2008) Norwegian Practice with the Monitoring of Mining Wastes. SAFEMANMIN EU Project (FRP6) Workshop . BIUTEC, m.b.H., Wien for SAFEMANMIN 6th FRP SSP Project; Wien. 2008-01-17 - 2008-01-18.
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne. (2008) A Norwegian perspective on waste management for the minerals industry. Safe Management of Mining Waste & Waste Facilities (SAFEMANMIN) Project Final Meeting . The European Commission; Brussels. 2008-06-27 - 2008-06-27.
 • Fabian, Martin; Shopska, M; Balaz, Peter; Kostova, N.G.; Turianicova, Erica; Briancin, J; Kleiv, Rolf Arne; Kadinov, G. (2007) Carbon dioxide adsorption on mechanically activated olivine. BULTRIB 2007 . Society of Bulgarian tribologist; Sofia. 2007-10-26 - 2007-10-26.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2007) Nye aktiviteter innen mineralteknikk ved IGB. Norsk Bergforenings Vårmøte 2007 . Norsk Bergforening/NTNU; Trondheim. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Kleiv, Rolf Arne; Breivik, Torkjell; Sandvik, Knut Lyng. (2007) Presentasjon og demonstrasjon av fjernstyrt møllekrets. Norsk Bergforenings Vårmøte 2007 . Norsk Bergforening/NTNU; Trondheim. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2006) Bruk av olivinprodukter til stabilisering og nøytralisering av deponert avfall og forurensede masser. Seminar om tungmetallproblemer i Regionfelt Østlandet . Forsvarsbygg; Rena Leir. 2006-03-22 - 2006-03-22.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2006) Bærekraftig forvaltning av avgang - fremtidige utfordringer og strategier. Nordisk Mineralsymposium 2006 ; Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim. 2006-04-20 - 2006-04-21.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2006) NTNU sine arbeider med rutilforekomsten på Engebø og andre relevante prosjekter. Rutilseminar 2006 . Rutil-nett; Sunnfjord hotel, Førde. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Chmelar, Juraj; Breivik, Torkjell; Magombedze, Chris. (2006) A remotely controlled mill as a tool in distance learning. 11th European Symposeum on Comminution ; Budapest. 2006-10-09 - 2006-10-12.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Thornhill, Maria. (2006) Increasing silicate carbonation kinetics by use of mechanical activation. XXIII International Mineral Processing Congress ; Istanbul. 2006-09-03 - 2006-09-08.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2006) Production of mechanically activated rock flour fertilizers by ultrafine grinding in planetary and nutating mills. Ultrafine Grinding 06 . Minerals Engineering International; Falmouth. 2006-06-12 - 2006-06-13.
 • Nielsen, Kai Olav; Kleiv, Rolf Arne. (2006) Reactionary or visionary? Innovation and sustainable development in the mineral industry. 1st. International Symposium on Materials, Mineral, & Metal Ecology (MMME 06) . Mineral Engineering International Conferences; Cape Town. 2006-11-14 - 2006-11-15.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2005) Bruk av mineralprodukter til stabilisering og nøytralisering av deponert avfall og forurensede masser. Norsk Bergforenings vårmøte 2005 . Norsk Bergforening; Molde. 2005-04-20 - 2005-04-22.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2005) En presentasjon av FoU-prosjektet "Olivin til miljøformål". Norsk Bergforenings vårmøte 2005 . Norsk Bergforening; Molde. 2005-04-20 - 2005-04-22.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2005) FilterSil TOC - reaktiv filtersand for vannrensing. Norsk Bergforenings vårmøte 2005 . Norsk Bergforening; Molde. 2005-04-20 - 2005-04-22.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2005) Markedsutvikling av "green minerals". Norsk Geologisk Forenings Vintermøte 2005 . Norsk Geologisk Forening; Røros. 2005-01-09 - 2005-01-12.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng. (2005) Mechanical activation of industrial minerals � new potential applications. Konferens i Mineralteknik . MinFo; Luleå. 2005-02-08 - 2005-02-09.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng. (2005) Produkt- og prosessutvikling basert på mekanisk aktivering. Norsk Bergforenings vårmøte 2005 . Norsk Bergforening; Molde. 2005-04-20 - 2005-04-22.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell. (2005) Geokjemisk kartlegging av avgangsdeponiet på Storwartz. Norsk Geologisk Forenings Vintermøte 2005 . Norsk Geologisk Forening; Røros. 2005-01-09 - 2005-01-12.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell; Sandøy, Roar. (2005) Geokjemisk kartlegging av agangsdeponiet på Storwartz. Det 14. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi . NGU (Norges geologiske undersøkelse); Trondheim. 2005-02-08 - 2005-02-09.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Sandvik, Knut Lyng; Birger, Bjerkeng; Iversen, Eigil rune; Tanybayeva, Yerkezhan. (2005) Tailings Deposit Geochemistry - Initial Characterisation Studies. PROFO Sluttkonferanse . Norges Forskningsråd; Clarion Hotel, Oslo. 2005-11-21 - 2005-11-23.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2004) Rensing av silika ved hjelp av mekanisk aktivering. Norsk Bergforenings høstmøte 2004 . Norsk Bergforening; Vikersund. 2004-09-22 - 2004-09-24.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Sandvik, Knut Lyng; Bjerkeng, Birger; Iversen, Eigil. (2004) Tailings deposit geochemistry - Initial characterisation studies. Det 13. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi . [Mangler data]; NGU, Trondheim, Norway. 2004-02-05.
 • Kleiv, Rolf Arne; Chmelar, Juraj; Rekkedal, Jermund; Slagnes, Steinar. (2003) Enhancing the value of olivine process dust through air classification. Konferens i Mineralteknik - Conference in Mineral Processing . [Mangler data]; Luleå, Sweden. 2003-02-05.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rekkedal, Jermund; Slagnes, Steinar. (2003) Olivin - Verdiskaping gjennom produkt- og ressursutvikling. Den 18. Vinterkonferansen, Oslo 6.-8. januar 2003. . [Mangler data]; Oslo, Norway. 2003-01-08.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rekkedal, Jermund; Slagnes, Steinar. (2003) Olivine - The Green Mineral. Den 18. Vinterkonferansen . [Mangler data]; Oslo, Norway. 2003-01-08.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandøy, Roar. (2003) How to write a thesis without loosing too much hair, sleep or weight. 3rd Annual Conference for Doctoral Candidates at IGB & IPT . [Mangler data]; NTNU, Trondheim, Norway. 2003-11-10.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2003) Adsorptive retention of copper from acidic mine water at the disused sulphide mine at Løkken, central Norway � Initial experiments using olivine. PDMIW 03 - Processing and Disposal of Mineral Industry Wastes '03 . [Mangler data]; Falmouth Beach Resort Hotell, Falmouth, UK. 2003-06-20.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Sandvik, Knut Lyng; Bjerkeng, Birger; Iversen, Eigil; Tanybayeva, Yerkezhan. (2003) Development of a modelling tool for pollution transport from subaqueous sulphide tailings deposits. NFR PROFO/PROOF Forskerseminar 14. og 15. oktober 2003, Olavsgaard hotell . [Mangler data]; Olavsgaard hotell, Oslo. 2003-10-14 - 2003-10-15.
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne; Bjerkeng, Birger; Iversen, Eigil. (2003) Characterisation of Sulphide Tailings for the Purpose of Geochemical Model Development. Konferens i mineralteknik (Conference in Mineral Processing) . [Mangler data]; Luleå, Sverige. 2003-02-05.
 • Thornhill, Maria; Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Bjerkeng, Birger; Iversen, Eigil. (2003) DEVELOPMENT OF A MODELLING TOOL FOR THE PREDICTION OF POLLUTION TRANSPORT FROM SUBAQUEOUS SULPHIDE TAILINGS DEPOSITS. Konferanse: 1st Processing & Disposal of Mineral Industry Wastes '03 . [Mangler data]; Falmouth, U.K.. 2003-06-20.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Rudi, Fred. (2002) Olivine in iron and steelmaking. Second International Conference on The Iron Ore Industry: Today and Tomorrow (TIOITT-2002) . [Mangler data]; Kiruna, Sweden. 2002-06-13.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2002) Initial neutralisation of acid mine drainage using magnesium-rich olivine. Swemp 2002, 7th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production . [Mangler data]; Cagliari, Italia. 2002-10-10.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2001) A Discussion of the Ideas Presented in P. Baccini and P.H. Brunner:"Metabolism of the Anthroposphere" seen from a geological oint of view. [Mangler data] . Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU); Gløshaugen, Trondheim. 2001-09-20.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2001) Utilising silicate tailings as heavy metal adsorbents. The 1st Annual Doctorate Candidates Conference at the Faculty of Applied Earth Sciences . [Mangler data]; Trondheim, 6 June, 2001.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rekkedal, Jermund; Slagnes, Steinar. (2001) Olivine - The Green Mineral. Nordisk Mineralsymposium - "Verdiskapning fra mineral til ferdig produkt" . [Mangler data]; Trondheim 23. og 24. april 2001.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Thornhill, Maria. (2001) Pre-treatment of acid mine drainage using magnesium olivine. Securing the Future - International Conference on Mining and the Environment . [Mangler data]; Skellefteå, Sweden, 25 June - 1 July, 2001.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2000) Adsorbsjon av kobber på olivinstøv - geokjemisk stabilisering av forurensede sedimenter. "Det 9. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" . [Mangler data]; Trondheim, 9.-10. februar 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2000) Adsorpsjon av tungmetaller på nedmalt avgang. [Mangler data] . [Mangler data]; Norges Geologiske Undersøkelse, 18. februar 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne. (2000) The use of pseudomaps to emphasise attributed geographical information. 24. Nordiske Geologiske Vintermøte . [Mangler data]; Trondheim, 6.-9. januar 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rokoengen, Kåre. (2000) De siste 3000 års utvikling av Gaulfossen ved Hovin i Sør-Trøndelag. 24. Nordiske geologiske vintermøte . [Mangler data]; Trondheim, 6-9 januar 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rokoengen, Kåre. (2000) Gaulfossen og 1345-katastrofen i Gauldalen. Plakatutstilling til foredrag 19.09.2000. Laksesenteret på Støren. Gauldal historielag/Støren museums- og historielag. [Mangler data] . [Mangler data]; Støren. 19.09.2000.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rokoengen, Kåre. (2000) The development of the Gaulfossen waterfall Mid-Norway during the last 3000 years. 24. Nordiske geologiske vintermøte . [Mangler data]; Trondheim, 6-9 januar 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng. (2000) Utilising the buffer capacity of waste mineral adsorbents. Konferens i Mineralteknikk Luleå, 2000 . [Mangler data]; 8 og 9 februar 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Shao, Lei. (2000) Copper and lead adsorption on dry tailings - The effect of buffering capacity. The 8th International Mineral Processing Symposium . [Mangler data]; Anatalya, Tyrkia - 16.-18. oktober 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne; Sandvik, Knut Lyng; Shao, Lei. (2000) Utilising the buffer capacity of waste mineral adsorbents. Konferens i Mineralteknik 8-9 Februari 2000 Luleå . [Mangler data]; Luleå, 8.-9. februar 200.
 • Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria. (2000) Environmental impact of mining. Svalbardkurset 2000 . [Mangler data]; Ny-Ålesund, 31. juli 2000.
 • Kleiv, Rolf Arne. (1999) Adsorpsjon av kobber på nedmalt avgang. Norsk geologisk forenings 16. landsmøte . [Mangler data]; Stavanger.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rokoengen, Kåre. (1999) Gaulas løp ved Hovin de siste 3000 år. Norsk geologisk forenings 16. landsmøte . [Mangler data]; Stavanger 6 - 8 januar 1999.
 • Kleiv, Rolf Arne; Rokoengen, Kåre. (1999) Gaulas løp ved Hovin de siste 3000 år. Norsk geologisk forenings 16. Landsmøte . [Mangler data]; Stavanger 6 - 8 januar 1999.