course-details-portlet

TGB4250 - Produksjon av tilslagsmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Hovedvekten vil bli lagt på tekniske forhold knyttet til knusing, sortering og materialhåndtering av steinmaterialer. Emnet behandler også tekniske krav til forskjellige tilslagsmaterialer og deres bruksområder, utvinning av råstoffene, planlegging for drift og avslutning med vekt på miljømessige forhold, samt kvalitetssikring.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en bred kjennskap til industriell fremstilling av tilslagsmaterialer til bygningsformål med hele verdiskapningskjeden: Ressurs-produksjon-anvendelse/marked.

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskaper om:

 • Produksjon av tilslagsmaterialer; inklusiv den totale prosessen fra naturlige uttaksressurser til tilbakeføring av uttak til naturen.
 • De tekniske prosessene; inklusiv uttak/sprengning, knusing, sikting/vasking og konfigureringen av utstyret.
 • Situasjonen for tilslagsindustrien i Norge og en enkel oversikt over forholdene i Europa.
 • Mineralogiske egenskaper som virker inn på tilslagsmaterialers egenskaper.
 • Prøvetaking og testing ut fra europeiske standarder.
 • Benyttelse av tilslagsmaterialer i betong, veibygging og som jernbaneballast.
 • Krav til Produksjonskontroll for tilslagsproduksjon ut fra europeiske standarder.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:

 • Vurdere overordnet valg av type utstyr som skal benyttes i de ulike prosessene.
 • Være i stand til å lese og forstå et typisk flytskjema for et pukkverk/sandtak.
 • Vurdere tekniske krav til forskjellige tilslagsmaterialer og deres bruksområder.
 • Evaluere hvilke prøvninger som er nødvendig å utføre ut fra ulike europeiske standarder for ulike bruksområder.

Studentene vil få teoretisk kunnskap om hvordan de skal utføre prøvetaking og karakterisering av aggregater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og rapporter, og frivillig bedriftsbesøk (feltkurs) når slike kan arrangeres. Undervisningen foregår på engelsk. Emnet evalueres ved referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Kursmateriell

Lærebok, PPP presentasjoner, rapporter, artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0585 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Gruvedrift
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D 11.03.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU