course-details-portlet

TGB4270 - Miljøaspekter ved mineralproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi en oversikt over de viktigste miljøkonsekvensene som følger av mineralproduksjon med hensyn til problembeskrivelse, årsak og effekt. Tiltak for å forhindre negative miljøeffekter eller for å redusere problemomfanget vil også bli gjennomgått. Temaene som behandles er tilpasset norske forhold og inkluderer blant annet avrenning fra kisgruver, tungmetallforurensning, partikkelforurensning og kjemikalieutslipp, avgangsdeponering og alternativ bruk av mineralavfall. Strategier og metoder for overvåkning og analyse vil også bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en oversikt over de viktigste miljøkonsekvensene som følger av mineralproduksjon med hensyn til problembeskrivelse, årsak, effekt og mottiltak.

Kunnskaper:
Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om de viktigste miljøutfordringene knyttet til mineralproduksjon, med vekt på forståelse av årsakssammenhenger og miljøeffekter.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne identifisere potensielle miljøeffekter ved etablering av ny eller utvidet virksomhet, samt sette opp en enkel skisse over elementer som bør inngå i en konsekvensutredning. I tillegg skal studentene kunne utføre transportberegninger og planlegge overvåkningsprogram for overvåkning av lokale vannsystem, samt kunne ta vann- og jordprøver og velge riktige preparerings- og analysemetoder. Studentene skal beherske grunnleggende digitale beregningsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises kun på norsk. Dette er fordi kursmateriellet i stor grad er basert på norske dokumenter, rapporter, lovverk og konsekvensutredninger. Emnet evalueres ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4227 Mineralproduksjon, grunnkurs eller tilsvarende grunnkurs i oppredning.

Kursmateriell

Forelesningnotater, og en samling av artikler, dokumenter, rapporter og konsekvensutredninger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mineralproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU