TGB4300 - Oppredning, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emne beskriver oppredningsprosessen som system satt sammen av de grunnleggende enhetsoperasjonene. Prinsipper for oppbygging av prosesser vil bli gitt sammen med eksempler på oppredningsprosesser for ulike råstoffer. De grunnleggende prinsippene for dimensjonering og kontroll av oppredningskretser gjennomgås. Nyvinninger innen fragmenteringsteknologi vil bli belyst, samt alternative separasjonsmetoder.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten kunne gjøre rede for hvordan de grunnlegende enhetsoperasjonene innen oppredning kan kombineres til spesifikke oppredningsprosesser.

Kunnskaper:
Studentene skal kjenne de viktigste prinsippene for oppbygging og design av oppredningsprosesser, samt grunnleggende prinsipper for dimensjonering og skalering. Studentene skal kjenne og forstå de de vanligste kretsene og løsningene som brukes innen fragmentering og separasjon. Studentene skal ha en oversikt over typiske prosesser for ulike råstoffer.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne tegne flytskjema og foreslå oppredningsprosesser ved å kombinere grunnleggende enhetsoperasjoner, samt foreta enkel dimensjonering av utvalgte prosessavsnitt. Studentene skal kunne evaluere oppredningsprosesser gjennom beregning og analyse av massebalanser og skilleskarphet. Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og rapportere egne oppredningsforsøk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger (teoretiske og praktiske).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4227 Mineralproduksjon GK eller tilsvarende grunnkurs i oppredning.

Kursmateriell

Wills, B.A. and Napier-Munn, T.J. 2006:Wills’ mineral processing technology, 7th ed., Elsevier. Utdelt skriftlig materiale; vitenskapelige artikler, rapporter og notater. Forelesningspresentasjoner (ppt).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 12.12.2017 09:00 E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.