course-details-portlet

TGB4300 - Oppredning, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet beskriver oppredningsprosessen som system satt sammen av de grunnleggende enhetsoperasjonene. Prinsipper for oppbygging av prosesser vil bli gitt sammen med eksempler på oppredningsprosesser for ulike råstoffer. De grunnleggende prinsippene for dimensjonering og kontroll av oppredningskretser gjennomgås. Nyvinninger innen fragmenteringsteknologi vil bli belyst, samt alternative separasjonsmetoder.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne gjøre rede for hvordan de grunnlegende enhetsoperasjonene innen oppredning kan kombineres til spesifikke oppredningsprosesser.

Kunnskaper:
Studentene skal kjenne de viktigste prinsippene for oppbygging og design av oppredningsprosesser, samt grunnleggende prinsipper for dimensjonering og skalering. Studentene skal kjenne og forstå de de vanligste kretsene og løsningene som brukes innen fragmentering og separasjon. Studentene skal ha en oversikt over typiske prosesser for ulike råstoffer.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne tegne flytskjema og foreslå oppredningsprosesser ved å kombinere grunnleggende enhetsoperasjoner, samt foreta enkel dimensjonering av utvalgte prosessavsnitt. Studentene skal kunne evaluere oppredningsprosesser gjennom beregning og analyse av massebalanser og skilleskarphet og skal kunne benytte grunnleggende digitale verktøy for slike beregninger. Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og rapportere egne oppredningsforsøk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Selvstudium. Obligatoriske øvinger (teoretiske og/eller praktiske). Emnet evalueres ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4227 Mineralproduksjon, grunnkurs eller tilsvarende grunnkurs i oppredning.

Kursmateriell

Wills, B.A. and Napier-Munn, T.J. 2016: Wills’ mineral processing technology, 8th ed., Elsevier. Utdelt skriftlig materiale; vitenskapelige artikler, rapporter og notater. Forelesningspresentasjoner (ppt).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Oppredning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU