Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Underviser Korrosjon og Introduction to the oil and gas industry, veileder BSc oppgaver. Ansvarlig for studieprogram Olje- og gassteknologi, ingeniør.

Kompetanse

Har MSc innen Kjemiteknikk fra 1985. Har gjennom videre utdanning og arbeid opparbeidet kompetanse inne korrosjon, materialteknologi, aluminium, sammenføyning ved liming og olje- og gassteknologi.

Bakgrunn

Utdanning:

Sivilingeniør NTH Trondheim (Kjemiteknikk 1985), tilleggsutdannelse innen korrosjon (NTH+NACE), Fysikalsk metallurgi (NTH), Prosjekt (UNIK + Coopers & Lybrand) og Styring og ledelse av teknologibasert virksomhet (ULA), PPU,  Foleuniv, + Høgskolen i Østfold, 2006, 60 studiepoeng, Coaching, Folkeuniv + Høgskolen i Akershus, 2007, 15 studiepoeng

 

Erfaring:

1986-1988      SINTEF, Trondheim, Forsker, Korrosjon

1988-1989      Scandinavian Battery Industry A/S, Stord, QA and R&D Engineer, batterier

1989-1991      Institute for Energy Technology (IFE), Kjeller, Forsker, Materialteknologi og korrosjon

1991- 2000      Hydro Aluminium Material Technology R&D Centre, Karmøy, Forsker og Prosjektleder, Korrosjon, Liming and Overflateteknologi

2000-2007       Avdelingssjef Materiallaboratoriet Hydro Aluminium R&D Centre, Karmøy, 17 ansatte, siste året også plass-sjef

2007- 2015      Høgskolelektor, Materialteknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.

Verv:

Styremedlem i Norsk Korrosjonsteknisk Forening avd. Trøndelag

Spesielle interesser

Løping, fort og lenge