course-details-portlet

IMAK6002 - Mekaniske egenskaper og legeringslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i mekanisk testing av metaller og tar for seg teori på et grunnleggende nivå om

 • krystallstrukturer
 • brudd, E-modul, dislokasjoner og mekaniske egenskaper
 • metoder og standarder for mekanisk testing
 • enkle binære fasediagram
 • legeringslære med fokus på aluminium og stål og deres forskjeller i mekaniske egenskaper og bruksområder

Læringsutbytte

Kandidaten

 • Har grunnleggende kunnskap om oppbygning og struktur til materialer, og hvordan dette påvirker egenskaper og anvendelser
 • Har oversikt over mekaniske egenskaper til materialer
 • Har grunnleggende kunnskap om testing av materialer
 • Kan planlegge og gjennomføre strekkprøving og hardhetsmåling av ulike metaller og rapportere resultater fra mekanisk testing
 • Kan evaluere resultater fra mekanisk testing

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning og laboratoriearbeid på samling samt forberedelser og egenarbeid i forkant av samlingen (til sammen 65 timer inkl. selvstudium). Arbeidsformene på samling kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, arbeid på materiallaboratorium og øvinger. Forarbeidet vil være basert på interaktive læringsressurser og digitale møter med veiledning.

Hele opplegget kan kjøres digitalt om det er nødvendig på grunn av smittevern.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte på fysisk samling. Minst 50% (1 av 2) deltagelse på digitale samlinger.
 • Øvinger i tilknytning til interaktive læringsressurser
 • Rapporter fra laboratoriearbeid på skjema

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på fysisk og digitale samlinger
 • Øvinger i tilknytning til interaktive læringsressurser
 • Rapport fra laboratoriearbeid på skjema

Mer om vurdering

En vurdering, skriftlig hjemme-eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få sluttkarakter. Obligatoriske aktiviteter er øvinger, rapporter fra lab og 100% fremmøte i fysisk undervisning (fysisk samling). Antall øvinger som kreves godkjent blir oppgitt ved start.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
EVU-emner ved NV-fakultetet, 0% internfinansiert (EVUNV0L)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse hvor søker er over 25 år og har minst 5 års dokumentert arbeidserfaring fra relevant virksomhet.

Kursmateriell

Vil i hovedsak være publisert og utdelt materiale. Som støttelitteratur kan følgende bok brukes (relevante kapitler vil bli oppgitt)

Grøndalen Ø., (2002), Materiallære, Fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4240 2.5 HØST 2022
TMT4171 2.5 HØST 2022
TMT4170 2.5 HØST 2022
TMT4185 2.5 HØST 2022
TMT4186 2.5 HØST 2022
TMAK1002 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Fysikalsk metallurgi
 • Prosessmetallurgi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU