course-details-portlet

IMAK1003 - Introduksjon til material- og energiteknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer 3.PART , D

Faglig innhold

 • Struktur, materialegenskaper (fokus på mekaniske) og bruksområder til keramer, metaller, polymerer og kompositter
 • Introduksjon til energiteknologi (utvalgte teknologier for energiproduksjon og -lagring) og materialer som inngår i teknologiene
 • Primærproduksjon av materialer og fabrikasjon av produkter
 • Bærekraft og materialers livsløp (produksjon, fabrikasjon, bruk og avfallshåndtering)

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • Kan beskrive og diskutere sammenhenger mellom krystallstruktur, mikrostruktur, typiske materialegenskaper og bruksområder til metaller, keramer, polymerer og kompositter
 • Har oversikt over mekanisk testing og mekaniske egenskaper til materialer, og kan sammenligne ulike materialgrupper og testmetoder
 • Kan utføre utvalgte mekaniske tester i laboratorium og behandle, vurdere og rapportere eksperimentelle data
 • Kan beskrive virkemåte og prinsipp ved utvalgte teknologier for energiproduksjon og -lagring
 • Kan identifisere sentrale materialer som inngår i utvalgte energiteknologier, og forklare hvilke materialegenskaper som er viktige for funksjonen
 • Kan beskrive utvalgte produksjons- og fabrikasjonsprosesser for keramer, metaller, polymerer og kompositter på et grunnleggende nivå
 • Har grunnleggende kunnskap om materialers livsløp, og kan vurdere hvordan ulike livsfaser påvirker målet om en bærekraftig utvikling
 • Kan bruke relevante dataverktøy, for eksempel GRANTA EduPack, for å sammenligne og diskutere ulike materialegenskaper og gjøre enkle livsløpsanalyser
 • Kan gjennomføre prosjektarbeid i gruppe og formidle arbeidet muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og selvstudium.

Forventet tidsbruk:

 • Forelesninger: 55 timer
 • Øvinger: 30 timer
 • Laboratoriearbeid: 20 timer
 • Prosjektarbeid: 20 timer
 • Selvstudium: 75 timer
 • Sum: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Prosjektarbeid
 • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, laboratorie- og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om laboratorie- og prosjektarbeidet i starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Kursmateriell

William D. Callister jr. og David G. Rethwisch, Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition, Global Edition, Wiley, 2019.

Digitale verktøy: GRANTA Edupack

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK1002 4.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 3.PART , D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 22
SL311 Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 17
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU