course-details-portlet

IMAK2011 - Materialtesting og karakterisering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 3 timer A
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Krystallografi: krystallografiske punkter, retninger og plan (Miller indekser)

Destruktive karakteriseringsteknikker: røntgendiffraksjon (XRD), lysmikroskopi, elektronmikroskopi (SEM), avanserte teknikker (AFM, FIB)

Ikke-destruktiv testing (NDT): røntgenfluorescens (XRF), visuell, ultralyd, radiografi, penetrant, magnetpulver og virvelstrøm.

Bruddmekanikk, utmatting og testmetoder.

Skadeanalyser.

Læringsutbytte

Kandidaten:

- har grunnleggende kunnskap om krystallografi og kan tegne, indisere og beregne atomtetthet i krystallografiske retninger og plan i en enhetscelle.

- har forståelse for teoretiske prinsipper for røntgendiffraksjon (XRD), lysmikroskopi og elektronmikroskopi (SEM) og kan gjøre karakterisering og analyse av resultater for utvalgte materialer.

- har kunnskap om ikke-destruktiv testing (NDT) og kan utføre og tolke resultater for utvalgte metoder.

- har innsikt i mekanismer for brudd og utmatting, har forståelse for ulike testmetoder, og kan analysere data fra utvalgte tester.

- har oversikt over metoder for materialtesting og karakterisering, kan identifisere anvendelser, sammenligne muligheter og begrensninger, og gjøre begrunnede valg av metoder.

- kan anvende kunnskap om bruddmekanikk, materialtesting og karakterisering til å planlegge og gjennomføre en skadeanalyse.

- kan planlegge, gjennomføre og dokumentere laboratoriearbeid innen materialtesting og karakterisering i skriftlige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.

Forventet tidsforbruk:
Forelesninger: 60 timer
Egenarbeid: 60 timer
Øvinger: 20 timer
Prosjektabeid: 60 timer
Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger og laboratoriearbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Laboratoriearbeid må være godkjent for å levere laboratorierapport(er). Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i laboratoriearbeidet i starten av semesteret.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Frivillig gjentak av avsluttende skriftlig eksamen er mulig, men ikke av laboratorierapport(er). Utsatt eksamen: august

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014.
Diverse utdelte ressurser og litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2006 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU