course-details-portlet

IMAK2011 - Materialtesting og karakterisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Krystallografi: krystallografiske punkter, retninger og plan (Miller indekser). Glidesystemer.

Destruktive karakteriseringsteknikker: røntgendiffraksjon (XRD), lysmikroskopi, elektronmikroskopi (SEM, EDS), avanserte mikroskop-teknikker (AFM, FIB, etc.)

Ikke-destruktiv testing (NDT): røntgenfluorescens (XRF), visuell, ultralyd, radiografi, penetrant, magnetpulver og virvelstrøm.

Bruddmekanikk, utmatting og testmetoder.

Skadeanalyser.

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om krystallografi og kan tegne, indisere og beregne atomtetthet i krystallografiske retninger og plan i en enhetscelle, og forklare glidning av dislokasjoner.
 • har forståelse for teoretiske prinsipper for røntgendiffraksjon (XRD), lysmikroskopi og elektronmikroskopi (SEM, EDS) og kan gjøre karakterisering og analyse av resultater for utvalgte materialer.
 • har kunnskap om ikke-destruktiv testing (NDT) og kan utføre og tolke resultater for utvalgte metoder.
 • har innsikt i mekanismer for brudd og utmatting, har forståelse for ulike testmetoder, og kan analysere data fra utvalgte tester.
 • har oversikt over metoder for materialtesting og karakterisering, kan identifisere anvendelser, sammenligne muligheter og begrensninger, og gjøre begrunnede valg av metoder.
 • kan anvende kunnskap om bruddmekanikk, materialtesting og karakterisering til å planlegge og gjennomføre en skadeanalyse.
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere laboratoriearbeid innen materialtesting og karakterisering i skriftlige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.

Forventet tidsforbruk:

 • Forelesninger: 60 timer
 • Egenarbeid: 60 timer
 • Øvinger: 20 timer
 • Laboratorieabeid: 60 timer
 • Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger og laboratoriearbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om laboratoriearbeidet i starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen: august

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi - Ingeniørfag (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014. Diverse utdelte ressurser og litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2006 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 40
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU