course-details-portlet

IMAK2010 - Materialegenskaper og -bruk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Mikrostruktur, egenskaper (mekaniske, elektriske, termiske, magnetiske og optiske) og anvendelse av materialer (Metaller, polymerer, kompositter og keramer) Utvalgte prosesser innen sammenføying og overflatebehandling Materialer og bærekraft

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • har kunnskap om struktur, egenskaper (inkludert mekaniske, elektriske, termiske, magnetiske og optiske egenskaper) og anvendelser av utvalgte metaller, kompositter, polymerer og keramer og kan foreslå og diskutere bærekraftig materialvalg i utvalgte applikasjoner
 • har kunnskap om utvalgte prosesser for sammenføyning og overflatebehandling av materialer og kunne beskrive og sammenligne disse
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen utvikling og anvendelse av materialer og kan finne og bearbeide relevant faglitteratur
 • kan anvende relevant dataverktøy for utvalgte problemstillinger innen materialteknologi, for eksempel Granta Edupack og Python
 • kan planlegge, gjennomføre og formidle prosjektarbeid innen materialbruk, delta i faglige diskusjoner og benytte innovative teknikker
 • kan forberede og gjennomføre laboratoriearbeid og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter
 • har innsikt i og kan diskutere materialbruk i et bærekraftperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt, laboratoriearbeid. Forventet tidsforbruk: Forelesninger: 50 timer Lab arbeid: 30 timer Prosjekt: 30 timer Øvinger: 20 timer Egeninnsats: 70 timer Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjekt
 • Øvinger
 • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, labarbeid og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Prosjektarbeid må være godkjent for å levere prosjektrapport. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i prosjektarbeidet i starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi - Ingeniørfag (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister jr. og David G. Rethwisch, Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition, Global Edition, Wiley, 2019 (eldre utgaver av boken kan også brukes). Diverse utdelte ressurser og litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2006 4.0 HØST 2020
TMAK3004 2.5 HØST 2020
IMAK1006 3.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 5
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 32
SL315 Sluppenvegen 14 1

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 05.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU