course-details-portlet

VET1001 - Vernepleieren som helsepersonell og profesjonsutøver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i vernepleie som profesjon, vernepleieres samfunnsansvar og fagområdets historie. Som helsepersonell er vernepleieren profesjonsaktør på ulike arenaer og emnet gir innsikt i helse og velferdstjenestens organisering. Sentralt i emnet er også ulike forståelsesmodeller om funksjonshemming.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Har kunnskap om vernepleie som profesjon, vernepleieres samfunnsansvar, fagområdets historie
  • ​Har kjennskap til helse- og velferdstjenestenes organisering og vernepleierens rolle
  • Har kjennskap til forholdet mellom funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, og hvordan funksjonshemmede barrierer kan bygges ned
  • Har kunnskap om utviklingshemming i et individ og samfunnsperspektiv

Ferdigheter

  • Kan reflektere over ulike forståelsesmodeller om funksjonshemming
  • Kan identifisere etiske problemstillinger i vernepleiefaglig arbeid

Generell kompetanse

  • Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tar i bruk ulike studentaktive læringsformer, individuelt og gruppebasert.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 4 timer med bokstavkarakterer A-F. Resultatet «F» er ikke bestått.

Det arrangeres utsatt eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "F".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER1003 7.5 HØST 2020
HVER1006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU