Bakgrunn og aktiviteter

Dr.ing. fra NTNU (tidligere NTH), Trondheim 1994. Seniorforsker ABB Corporate Research, Oslo, Norge fra 1995 til 2002. Professor ved NTNU fra 2002.

 

Undervisning

Forskningsområder

  • Elektriske maskiner med hovedvekt på vannkraftgeneratorer og vindkraftgeneratorer
  • Elekromagnetisk analyse og design (FEM-analyse)
  • Modelering og analyse av subsea kraftsystemer (Elektrisk røroppvarming)

Administrative funksjoner/verv:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner