course-details-portlet

TET4195 - Høyspenningsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i teknologiene som anvendes i brytere, kabler og krafttransformatorer. I bryterdelen beskrives blant annet koblingsoverspenninger, den elektriske lysbuen, brytemedier (SF6, vakuum, luft, olje), bryterkonstruksjoner, sikringer, samt kapslede og luftisolerte koblingsanlegg. Kabeldelen omhandler forskjellige kabelkonstruksjoner,mekanisk og termisk belastningsevne, endeavslutninger og skjøter for både jord og sjøkabler. Transformatordelen tar for seg transformatorens isolasjonssystem, påkjenninger ved transiente overspenninger, termiske forhold, vern, egenskapene til ulike koblingsgrupper, samt prøvenormer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha inngående kunnskap relatert til: - oppbygging, virkemåte og drift av brytere, kabler og transformatorer - hvilke materialer som brukes i brytere, kabler og transformatorer og hvorfor disse materialene velges - de elektriske, mekaniske og termiske påkjenningene brytere, kabler og transformatorer utsettes for. Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne: - delta i planlegging og spesifikasjon av koblingsanlegg, transformatorstasjoner og kabelanlegg i høyspenningsnettet - gjøre dimensjonsberegninger for koblingsanlegg, transformatorstasjoner og kabelanlegg - bruke utvalgte simuleringsverktøy for beregning av enten termisk, mekanisk eller elektrisk påkjenning - delta i design og produktutviklingsprosjekter for brytere, transformatorer og kabler - drive markedsføring og salg av brytere, kabler og transformatorer. Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, og ett computer mini-prosjekt med Matlab/Simulink . Det arrangeres ekskursjon til norske produsenter av kabler, transformatorer og brytere. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til en kombinasjon av muntlige og skriftlige oppgaver.

Kursmateriell

Digital Kompendium for Kabel og Transformator deler av kurset. De fire første kapitlene i boka "Power switching components: Theory, applications and future trends" av K. Niayesh og M. Runde

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1075 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU