TET4195 - Høyspenningsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i teknologiene som anvendes i brytere, kabler og krafttransformatorer. I bryterdelen beskrives blant annet koblingsoverspenninger, den elektriske lysbuen, brytemedier (SF6, vakuum, luft, olje), bryterkonstruksjoner, sikringer, samt kapslede og luftisolerte koblingsanlegg. Kabeldelen omhandler forskjellige kabelkonstruksjoner, belastningsevne, korrosjon, endeavslutninger og skjøter. Transformatordelen tar for seg transformatorens isolasjonssystem, påkjenninger ved transiente overspenninger, termiske forhold, vern, egenskapene til ulike koblingsgrupper, samt prøvenormer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne gjøre rede for:
- oppbygging, virkemåte og drift av brytere, kabler og transformatorer
- hvilke materialer som brukes i brytere, kabler og transformatorer og hvorfor disse materialene velges
- de elektriske, mekaniske og termiske påkjenningene brytere, kabler og transformatorer utsettes for.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- delta i planlegging og spesifikasjon av koblingsanlegg, transformatorstasjoner og kabelanlegg i høyspenningsnettet
- drifte enkle koblingsanlegg, transformatorstasjoner og kabelanlegg
- delta i design og produktutviklingsprosjekter for brytere, transformatorer og kabler
- drive markedsføring og salg av brytere, kabler og transformatorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Det arrangeres ekskursjon til norske produsenter av kabler, transformatorer og brytere. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til en kombinasjon av muntlige og skriftlige oppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1075 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.