course-details-portlet

ET8104 - Transformator design

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir inngående kunnskap innen utvalgte emner om krafttransformatorer.Mer spesifikt inneholder emnet:- Grunnleggende teori. Ekvivalentkrets. Dimensjonsanalyse- Transformatorens konstruktive oppbygging. Kjerne, viklinger, isolasjonssystem og trinnkobler.- Materialer - egenskaper og bruk. Historisk utvikling.- Reaktanser og magnetiske krefter.- Transiente påkjenninger. Modellering og analyse av disse. (Overspenninger, innkobling og kortslutning)- Kjølesystemer - termisk analyse- Testing med vekt på rutinetester.- Drift av transformatorer

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studenten: - kunne transformatorens konstruktive utforming - kunne prinsipper for drift av transformatorer. - kunne utvikle og test nye modeller for analyse av transformatorer, f.eks. kjernetap - kjenne egenskaper og bruk av materialer i transformatorer - kunne prinipper for testing med vekt på rutinetester - forstå sammenheng mellom spesifikasjoner og konstruktiv utforming av transformatorer. - gjennom å kjenne den historiske utviklingen forstå og vite faktorer som driver dagens utvikling. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne: - utvikle verktøy for dimensjonering og beregning av transformatorer. - utvikle tilpassede modeller for analyse av transiente fenomen - spesifisere, teste og drifte transformatorer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på ukentlige kollokvier, hvor temaet presenteres oversiktsmessig før utvalgte emner diskuteres og studeres i detalj. Alle deltakerne forbereder seg, og innledende presentasjon forberederes av studentene. Emnet gis på engelsk ved behov. Undervises annethvert år, neste gang høsten 24.

Kursmateriell

[1] Martin J. Heathcote, “J&P Transformer Book”, Newnes, XIII ed., 2007, 940 pp. Utvalgte kapitler: 1, 2, 3, 4 (pp. 1-312).[2] S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, “Transformer Engineering Design and Practice”, Marcel Dekker, 2004, 470 pp. Utvalgte kapitler: 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 1-230).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU