ET8104 - Transformator design

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir inngående kunnskap innen utvalgte emner om krafttransformatorer.Mer spesifikt inneholder emnet:
- Grunnleggende teori. Ekvivalentkrets. Dimensjonsanalyse
- Transformatorens konstruktive oppbygging. Kjerne, viklinger, isolasjonssystem og trinnkobler.
- Materialer - egenskaper og bruk. Historisk utvikling.
- Reaktanser og magnetiske krefter.
- Transiente påkjenninger. Modellering og analyse av disse. (Overspenninger, innkobling og kortslutning)
- Kjølesystemer - termisk analyse
- Testing med vekt på rutinetester.
- Drift av transformatorer

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- kunne transformatorens konstruktive utforming
- kunne prinsipper for drift av transformatorer.
- kunne modellering av transformatorer
- kjenne egenskaper og bruk av materialer i transformatorer
- kunne prinipper for testing med vekt på rutinetester
- forstå sammenheng mellom spesifikasjoner og konstruktiv utforming av transformatorer.
- gjennom å kjenne den historiske utviklingen forstå og vite faktorer som driver dagens utvikling.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- utvikle verktøy for dimensjonering og beregning av transformatorer.
- utvikle tilpassede modeller for analyse av transiente fenomen
- spesifisere, teste og drifte transformatorer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på ukentlige kollokvier, hvor temaet presenteres oversiktsmessig før utvalgte emner diskuteres og studeres i detalj. Alle deltakerne forbereder seg, og innledende presentasjon forberederes av studentene.
Emnet gis på engelsk ved behov.
Undervises annethvert år, neste gang høsten 2018.

Kursmateriell

[1] Martin J. Heathcote, “J&P Transformer Book”, Newnes, XII ed., 1998, 940 pp. Utvalgte kapitler: 1, 2, 3, 4 (pp. 1-312).
[2] S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, “Transformer Engineering Design and Practice”, Marcel Dekker, 2004, 470 pp. Utvalgte kapitler: 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 1-230).

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.