Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME

 

Kalender

  • Første halvår 2017: Etablere vitenskapelig komité
  • Første halvår 2017: Etablere organ for innovasjon og kommersialisering
  • 12. - 13. september 2017 (lunsj til lunsj): Møter i fagutvalgene i Trondheim