course-details-portlet

ET6201 - Verdibasert vedlikehold av vannkraftgeneratorer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Læringsutbytte

Deltakerne på kurset vil få en innføring i vannkraftgeneratorers oppbygging og virkemåte samt oversikt over dominerende skadetyper (feilmekanismer) og tilhørende vedlikeholdstiltak. De vil lære hvilke kostnader og inntekter som bestemmer lønnsomhet og timing av vedlikeholdstiltak. Basert på enkle eksempler på teknisk-økonomisk analyse av vedlikeholdstiltak vil deltakerne bli i stand til å beregne og sammenligne netto nåverdi av å utsette eventuelt framskynde vedlikeholdstiltak når informasjon om teknisk tilstand foreligger.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset baseres på forelesning av eksperter innenfor de aktuelle tema. Forelesninger, individuelle øvinger/oppgaver, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene.

Mer om vurdering

Vurdering i er en hjemmeeksamen (60%) og et prosjekt (40%).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Siving. eller ingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset.

Kursmateriell

Kurset er basert på presentasjoner med supplement av relevant artikler. All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for deltakerne for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset. Alt material vil være tilgjengelig for deltakerne under kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU