Murat V. Ardelan

Assoc. Professor Institutt for kjemi Fakultet for naturvitenskap
73590752 95281601
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D2-214

Bakgrunn og aktiviteter

Marinkjemi i NTNU    

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner