course-details-portlet

KJ8072 - Videregående akvatisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omhandler kjemiske reaksjoner i vann på et avansert nivå. Det gis en omfattende behandling av homogene og heterogene kjemiske likevekter i naturlige akvatiske systemer (syre/base-reaksjoner, utfelling/oppløsning, kompleksdannelse, red/oks-reaksjoner, overflatereaksjoner og vann-atmosfære-likevekter). Dette gir et solid grunnlag bl.a. for å vurdere og forstå hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke naturlige vannsystemer.
Emnet er tenkt primært for studenter som arbeider med miljøkjemiske og geokjemiske problemstillinger knyttet til vann, jord og sedimenter, men også andre studenter, f.eks. innenfor limnologi, vil kunne ha god nytte av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha en dyptgående kunnskap om de ulike typer reaksjoner som er viktige i naturlige vannsystemer (ferskvann og saltvann) og i vannbehandling:
- syre/base-reaksjoner, spesielt karbonatsystemet.
- utfellings-/oppløsningsreaksjoner.
- kompleksreaksjoner.
- red/oks-reaksjoner.
- overflatereaksjoner.
- Studenten skal ha kunnskap om hvordan materiale utveksles mellom vann og atmosfæren, og de kjemiske reaksjonene som finner sted i vannfasen i atmosfæren.
- Studenten skal ha kunnskap om de biogeokjemiske syklysene i naturen, spesielt karbon, nitrogen og svovel.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- forklare prosessene som bestemmer den kjemiske sammensetningen av vann i naturen: ferskvann, saltvann, og vann i atmosfæren.
- tolke de viktigste typene av diagrammer som benyttes i fagfeltet for å beskrive den kjemiske likevektssammensetningen av vann, spesielt naturlige vann men også under vannbehandling.
- forstå og vurdere hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke naturlige vannsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises intensivt med 3 forelesningstimer hver dag i 3 uker (sannsynligvis uke 35, 38 og 43). Undervisningsspråket er normalt norsk, men emnet kan gis på engelsk ved behov. Det er ingen øvinger eller laboratoriekurs.
Undervisningen er felles med masteremnet KJ3072. I tillegg til pensumet i KJ3072, kan studenten i KJ8072 velge mellom et antall ekstra sider i samme lærebok (Stumm & Morgan), eller en semesteroppgave hvis innhold avtales med den enkelte student.

Kursmateriell

W. Stumm & J.J. Morgan: Aquatic Chemistry, 3. edition. New York: John Wiley, 1996.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3072 7.5 01.09.2012
KJ8070 10.0 01.09.2012
KJ3070 10.0 01.09.2012
MNKKJ370 10.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Naturmiljøkjemi
  • Kjemi
  • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU