KJ3920 - Master Thesis in Marine Coastal Development

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via det nettbaserte verktøyet DAIM. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver. Eventuell utfyllende informasjon kan finnes på fakultetets og instituttets hjemmesider.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §4-5 og UTF §34 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av masteroppgaven når masteroppgaven er vurdert til ikke å være bestått (karakter F).

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.