course-details-portlet

KJ2900 - Bachelorprosjekt i kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bachelor oppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bachelor oppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig rapport innenfor en selvvalgt problemstilling. Kurset gir en innføring i vitenskapelig rapportering, kildesøk og -bruk og muntlig presentasjonsteknikk. Oppgaven har til hensikt å føre studenten i kontakt med problemer og forskningsaktiviteter innen områder som inngår tematisk på Institutt for Kjemi. Studentene presenteres for et sett med aktuelle tema og velger selv en avgrenset problemstilling innenfor en av disse. Det gis 8-12 timer seminarbasert forelesning som omfatter prosjektskriving og kildebruk. Studentene vil deretter få veiledning individuelt eller i mindre grupper etter avtale. Prosjektoppgaven skal være et individuelt skriftlig arbeid på 5000 (+- 10%) ord. Et sammendrag av prosjektet skal også framføres muntlig for en liten forskningsgruppe. Karakteren settes hovedsaklig basert på rapporten, med justeringer utfra kvalitet av foredrag.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

  • Orientere seg i skriftlige kilder for kjemisk vitenskapelig litteratur
  • Planlegge og gjennomføre et avgrenset litteraturprosjekt
  • Presentere vitenskapelige resultat skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Det gis innledningsvis seminarbasert undervisning i rapportskriving, kildebruk, referanseverktøy etc på mellom 8-12 timer. Deretter gis veiledning i mindre grupper eller individuelt etter avtale.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Karakteren i emnet er basert på en oppgave. Det skal også avholdes en muntlig presentasjon som kan være med på forbedre karakteren på oppgaven.

Forbedring av karakter skjer ved oppmelding i emnet på nytt neste gang det arrangeres. Det er beste karakter som blir gjeldende. Ved ny vurdering må det velges ny problemstilling og skrives ny rapport. Ved stryk eller gyldig fravær kan det arrangeres utsatt eksamen etter avtale med faglærer og institutt.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet gis kun til BKJ studenter og MLREAL-studenter (kjemi og matematikk, kjemi og biologi).

Kursmateriell

Utvalgte vitenskapelige artikler og lærebøker.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bachelor oppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bachelor oppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bachelor oppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU