Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

 • Ernæring
 • Konserveringsteknologi
 • Vegetabilteknologi
 • Mattrygghet
 • Sensorikk
 • Produktutvikling 
 • Bachelorveiledning
 • Praktikantveiledning

Kompetanse

 • Master i Matvitenskap, NMBU
 • Bachelor i Matteknologi HiST

Arbeidserfaring

 • NTNU
 • Drytech
 • Nofima
 • Mattilsynet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

 • Waldenstrøm, Lene; Wahlgren, Marte Berg; Lerfall, Jørgen; Øvrum Gaarder, Mari. (2020) Norwegian consumers attitudes towards smoke-flavouring of salmon. EuroSense 2020 9th European Conference on Sensory and Consumer Research . Elsevier, European Sensory Science Society and Vakgroep; Live and On-demand. 2020-12-13 - 2020-12-16.

2017

2015

 • Tomasco, Paula Alejandra Varela; Wahlgren, Marte Berg; Almli, Valerie Lengard. (2015) Oral processing and satiety perception in solid foods. A case study on barley bread. 8th International Research Symposium “Managing hunger and satiety” ; Lyon. 2015-04-29 - 2015-04-29.
 • Wahlgren, Marte Berg. (2015) Oral processing and satiety perception of bread. Understanding the role of texture and oral processing in consumers' perception of satiety. 2015.
 • Wahlgren, Marte Berg; Almli, Valerie Lengard; Carlehög, Mats; Tomasco, Paula Alejandra Varela. (2015) Dynamic sensory perception as related to satiety in solid foods. A case study on barley bread. 11th Pangborn Sensory Science Symposium ; Gothenburg. 2015-08-23 - 2015-08-27.