Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Jeg tok hovedfag i sosiologi ved tidl. AVH (nå NTNU) i 1992 og doktorgrad (dr.polit) ved NTNU i 1998. Etter 16 år som instituttleder (2005 til 2021) har jeg forskningstermin fram til 1 august 2022. 

Faglige interesser

 • vitenskapelige kontroverser
 • ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)
 • bioteknologi og biopolitikk
 • teknologi og hverdagsliv
 • klima, energi og bygninger 

Prosjekter

Jeg er knyttet til følgende forskningsgrupper:

Veiledning

Jeg veileder både masterstudenter og PhD stipendiater

Verv

2020 --> Styremedlem i FME NTRANS  https://www.ntnu.no/ntrans

2018 -2021 Medlem i innovasjonsutvalget for Smart by - RD 3.0 - https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/utvalgt/andre-omrader/barekraft/smartby/universitetskommunen/

2018 Medlem i arbeidsgruppen for arbeidsplass, NTNU Campus

2017 -2021 Varamedlem i fakultetsstyret for SU

2017 Jurymedlem i NTNU Campusutvikling - idè og plankonkurransen for fysisk plan 

2010-2014: Styremedlem SINTEF Energi

2008-2010: Styremedlem i NTNUs strategiske satsingsområde Energi, petroleum, ressurser og miljø (EPRM)

2005-2008: Programkomitèmedlem, RENERGI, NFR

2001-2005: Programkomitèmedlem, SAMSTEMT, NFR

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2019

2016

2012

2011

 • Aune, Margrethe; Ryghaug, Marianne; Godbolt, Åsne Lund. (2011) Comfort, consciousness and costs – transitions in Norwegian energy culture 1991-2010. Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings.
 • Støa, Eli; Manum, Bendik; Aune, Margrethe. (2011) Drømmen om det enkle liv - et grunnlag for en mer bærekraftig hyttekultur?. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.

2008

2007

 • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.
 • Aune, Margrethe. (2007) Energy comes home. Energy Policy. vol. 35 (11).
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas. (2007) Energiforbruk i boliger og yrkesbygg: utfordringer og muligheter. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Bye, Robert. (2007) Lærende bygg. Smarte energieffektive bygninger.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.

2005

 • Aune, Margrethe. (2005) Rätt attitud räcker inte för att leve energisnålt!. Vardagens Elvanor.
 • Aune, Margrethe; Bye, Robert. (2005) Buildings that learn - the role of building operators. Energy Savings: What works & who delivers ECEEE 2005 Summer Study Proceedings.

2003

 • Levold, Nora; Aune, Margrethe. (2003) "Cooking Gender": Hjem, kjønn og teknologi. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 11 (03).

2002

 • Aune, Margrethe. (2002) �Users versus Utilities � the Domestication of an Energy Controlling Technology". Jamison A and H Rohracher: Technology Studies & Sustainable Development.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Needs, roles and participation. A review of social science literature on users in technological design. 2002. STS arbeidsnotat/ working paper (58/02).

2001

 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2001) Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. Social learning technologies. The introduction of multimedia in education.

2000

 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe; Hatling, Morten. (2000) Against linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technology. Between Understanding and Trust. The Public, Science and Technology.

1998

 • Aune, Margrethe. (1998) Nøktern eller Nytende. Energiforbruk og hverdagsliv i norske husholdninger. 1998. Dr.grads avhandling.

1996

 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Energisparing under energirikelighet? : norske husholdningers energiforbruk, energisyn og livsstil. ProSus rapport.