Bakgrunn og aktiviteter

Studieprogramleder Bachelor i sykepleie.
Emneansvarlig i sykdomslære og farmakologi, Legemiddelhåndtering og legemiddelregning.
 

Læringsressurser:
Olsen, LA. (2014): Praktisk medikamentregning (4. utg). Cappelen Damm Akademisk.
Olsen, LA og Rygg, LØ (2004): Praktisk legemiddelhåndtering. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, LA. (2011): Medregning - en mobilapplikasjon i legemidelregning. Cappelen Damm Akademisk.
Olsen, LA, Kofoed, E og Rygg, LØ (2018): Håndtering av legemidler. Cappelen Damm Akademisk.