course-details-portlet

SYA1001 - Anatomi, fysiologi og biokjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap i human anatomi, fysiologi og generell biokjemi med vekt på menneskekroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske prosesser. Emnet gir en innføring i menneskekroppens normalfunksjon, og danner et viktig grunnlag for at sykepleiere skal kunne avdekke avvik og anvende denne kunnskapen i utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskriver anatomisk oppbygning i betydningen makroanatomisk (organ og organsystem) og mikroanatomisk (celler og vev)
 • beskriver ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
 • forklarer sentrale biokjemiske prosesser i den friske kroppen
 • gjør rede for fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

Ferdigheter

Studenten:

 • formidler bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologiske prosesser
 • formidler kunnskap om biokjemiske prosesser

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår at kunnskap i anatomi og fysiologi har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Detaljert læringsutbytte og faginnhold utarbeides årlig av NOKUT. Detaljert læringsutbytte og faginnhold finner du HER.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Casebasert integrert undervisning. Arbeid i grupper (med eller uten veiledning). Skriftlige innleveringer. Seminarer. Workshops. Simulering. Digitale flervalgstester. E-læringsressurser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminarer, Digitale flervalgstester, skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT1001 12.0 HØST 2020
SYG1001 12.0 HØST 2020
SM100616 12.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 14.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 6
Gymsal Laterna/Lab-bygg 118
G331 Gnisten/Fagskolen 0
C218 Ankeret/Hovedbygget 40
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU