Bakgrunn og aktiviteter

Emneansvarlig i sykdomslære og farmakologi, Legemiddelhåndtering og legemiddelregning.
Læringsressurser:

Olsen, LA. (2014): Praktisk medikamentregning (4. utg). Cappelen Damm Akademisk.
Olsen, LA og Rygg, LØ (2004): Praktisk legemiddelhåndtering. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, LA. (2011): Medregning App. Cappelen Damm Akademisk ISBN. 9788202392956