Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder

Additiv tilvirkning (3D-printing) i metall
Dynamiske forhold og vibrasjonsdemping i maskineringsprosesser
Maskinering av superlegeringer
Verkstedteknisk måleteknikk, koordinatmåling
Geometriske toleranser

Undervisning

TMM4115 Produktmodellering
TPK4190 Produksjonsteknologi
TPK4195 Verkstedteknisk måleteknikk
TPK4440 Maskinering og additiv tilvirkning
PK8102 Materialavvirkende bearbeiding

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner