course-details-portlet

MAST2008 - Produksjonsteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet tar for seg produksjon av ferdigvarer av metall, plast og tre.

Bearbeidingsteknikker relatert til metall, plast og tre (formende, materialavvirkende, klippende osv.). Montasje og sammenføyningsmetoder (sveising, liming, skrueforbindelser, snapping, nagling, lodding osv.). Produksjonsmetoder, anlegg og systemer, datastyrt produksjon og automatiserte anlegg, bruk av industriroboter. Kvalitetsteknikk, målemetoder og måleutstyr. Design for produksjon og kvalitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om produksjons- og bearbeidingsteknikker, metoder og utstyret som benyttes. Kandidaten ser sammenhengene mellom marked, produkt og produksjon. Kandidaten skal kjenne til en industrirobots oppbygning og funksjonsprinsipper.

Ferdigheter:
Kandidaten kan håndtere konsekvensene av sammenhengene mellom marked, produkt og produksjon for utvalgte produkter. Kandidaten har ferdigheter i å vurdere de ulike produksjonsmetodenes egnethet for et gitt produkt, en gitt produksjon og vise versa.

Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde og kan vurdere ulemper og fordeler ved produksjonsmetodene. Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Selvstudium individuelt og i gruppe. Øvinger: 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Klassen deles i team, hver team er ansvarlig for 1 øving (utarbeide og fagfelle-veilede øvingen og presenterer løsningsforslag samt utvalgte aspekter til øvings temaet).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Utarbeide og fagfelleveilede 1 øving
  • Presentasjon av utvalgte aspekter til et øvingstema og løsningsforslag til øving

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Antall øvinger angis ved semesterstart. 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Hver student skal i team utarbeide og fagfelleveilede en øving (obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse). Muntlig fremlegg av utvalgte aspekter relatert til øvingstemaet og løsningsforslaget til øvingen (obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse). Tillatte hjelpemidler til eksamen: Jarle Johannessen; Tekniske Tabeller, Cappelen. Bestemt enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instruments 84 Plus.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Kalpakjian and Schmid: "Manufacturing Engineering and Technology", 7th edition, Pearson, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAS2008 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU