course-details-portlet

MAST2008 - Produksjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet tar for seg produksjon av ferdigvarer av metall, plast og tre. Bearbeidingsteknikker relatert til metall, plast og tre (formende, materialavvirkende, klippende osv.). Montasje og sammenføyningsmetoder (sveising, liming, skrueforbindelser, snapping, nagling, lodding osv.). Produksjonsmetoder, anlegg og systemer, datastyrt produksjon og automatiserte anlegg, bruk av industriroboter. Kvalitetsteknikk, målemetoder og måleutstyr. Design for produksjon og kvalitet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om produksjons- og bearbeidingsteknikker, metoder og utstyret som benyttes. Kandidaten ser sammenhengene mellom marked, produkt og produksjon. Kandidaten skal kjenne til en industrirobots oppbygning og funksjonsprinsipper. Ferdigheter: Kandidaten kan håndtere konsekvensene av sammenhengene mellom marked, produkt og produksjon for utvalgte produkter. Kandidaten har ferdigheter i å vurdere de ulike produksjonsmetodenes egnethet for et gitt produkt, en gitt produksjon og vise versa. Generell kompetanse: Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde og kan vurdere ulemper og fordeler ved produksjonsmetodene. Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Selvstudium individuelt og i gruppe. Klassen deles i team, hver team er ansvarlig for 1 øving (utarbeide og fagfelle-veilede øvingen og presenterer løsningsforslag samt utvalgte aspekter til øvings temaet).

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Antall øvinger angis ved semesterstart. 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Hver student skal i team utarbeide og fagfelleveilede en øving (obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse). Muntlig fremlegg av utvalgte aspekter relatert til øvingstemaet og løsningsforslaget til øvingen (obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse).

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Kalpakjian and Schmid: "Manufacturing Engineering and Technology", 7th edition, Pearson, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAS2008 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
01.06.2023

Innlevering
01.06.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU