course-details-portlet

MAST2008 - Produksjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bearbeidingsteknikk (støping, forming, maskinering, additiv tilvirkning etc.), programmering av CNC-maskiner og industriroboter, måleteknikk, kvalitetsteknikk, design for produksjon, produksjonsplanlegging og -styring.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Teoretisk og praktisk kunnskap om noen grunnleggende metoder for metallbearbeiding. Grunnleggende kunnskap om verktøymaskiner og CNC-programmering. Kunnskap om industriroboter og automatisert vareproduksjon. Grunnleggende kunnskap om måleteknikk og kvalitetskontroll. Kunnskap om materialflyt og informasjonsflyt knyttet til produksjon.

Ferdigheter:

Kunne lage CNC-programmer manuelt og ved hjelp av dataassisterte metoder. Kunne planlegge og gjennomføre enkle bearbeidingsoperasjoner ut fra en produkttegning. Kunne anvende ulike typer verkstedteknisk måleutstyr og gjennomføre enkle kvalitetskontroller.

Generell kompetanse:

Forstå sammenheng mellom produktspesifikasjoner og krav til produksjonsteknologi. Ha kjennskap til grunnleggende tekniske prosesser i en verkstedteknisk produksjonsbedrift. Kunne vurdere potensialet for automatisering i produksjonsbedrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teoriøvinger og labøvinger

Mer om vurdering

Godkjenning av et minimum antall øvinger og deltakelse på et minimum antall labøvinger kreves før eksamen. Kravet spesifiseres ved kursstart.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskin - Ingeniørfag (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis i starten av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAS2008 7.5 HØST 2019
TPK4190 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 46
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU