course-details-portlet

TMM4115 - Produktmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Beskrivelse av tekniske systemer og produkter. Modellering som verktøy i produktutvikling og produksjon. Bruk av CAD/CAM-programvare for 3D-modellering av maskindeler og sammenstillinger, teknisk tegning, simulering av mekanismer, elementmetodeberegning og CNC-programmering. Geometriske toleranser og analyse av måledata. Programmering for mekatronikk-systemer. 3D-printing.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om geometriske produktspesifikasjoner når det gjelder 3D-modellering, teknisk tegning og toleranser. Kandidaten skal kjenne til metoder som brukes ved produktutvikling og produksjon av mekaniske produkter. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om programmering av mekatronikk-systemer.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne bruke CAD/CAM-programvare til å modellere produkter og gjøre ulike typer simuleringer og analyser på produktmodellene samt gjøre forberedelser for CNC-maskinering og 3D-printing. Kandidaten skal kunne lage gode maskintegninger med utgangspunkt i en 3D-modell. Kandidaten skal kunne beregne geometriske avvik på produkter ut fra måledata.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne omtale og diskutere et teknisk produkt med en terminologi som blir forstått av andre ingeniører. Kandidaten skal vite om hvilke forventninger som stilles til en ingeniør som skal arbeide med produktutvikling og produksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har et øvingsopplegg med teoretiske og praktiske øvingsoppgaver. Studentene skal gjennomføre et praksiskurs i maskinering og sveising, som også inneholder opplæring i helse, miljø, og sikkerhet (HMS). Det skal gjøres et gruppearbeid på utvikling av et produkt og bygging av en prototype, blant annet ved bruk av 3D-printing.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk praksiskurs

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet er Bestått/Ikke bestått. For å bestå må det individuelle øvingsopplegget være godkjent, gruppeprosjektet må være godkjent, og praksiskurset må være gjennomført.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2015 7.5
SIO2015 7.5
SIO2015 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
29.11.2023


10:00


10:15

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU